Внимание!

Келісім-шарт негізінде қабылданған талапкерлерге, 2017 жылғы 1-ші қыркүйекке дейін оқу төлемінің 50% «РОССИЯ жинақбанкісі» АҚ ДБ кезкелген филиалында төлеу қажет. ИИК шоты КZ54914072203КZ00858.

Төлем төленгені туралы түбіртекті кураторларға тапсыру. Мекенжайлары: Лермонтов 53/1, Сатпаев 255, Торайғыров 14.

ОҚЫТУ ТӨЛЕМІ:

-  «Мейіргерлік іс» біліктілігі «Жалпы практика мейіргері» – 205460 тг.

–  «Ортопедиялық стоматология» біліктілігі «Тіс технигі» -205360 тг.

–  «Фармация» біліктілігі «Фармацевт» -192320тг.