Сабақ кестесіндегі өзгеріс

Қашықтықтан оқытуға уақытша ауысуға байланысты 110 МС, 110 Фарм, 120 МС, 130 МС, 110 ПБ, 210 ПБ, 220 ПБ, 110 УПБ, 120 УПБ, 130 УПБ, 140 УПБ 350 УПБ топтары үшін кестеге өзгерістер енгізілді. Осы топтардың барлық студенттері өзгерістермен танысуы керек.

110 фарм

2020 жылғы  16 наурыз

Мамандығы  «Фармация»

Сабақтар 110 фарм
1 Органическая химия
2 Органическая химия
3 Органическая химия
4 Органическая химия
5 Органическая химия
6 Органическая химия
7 Физическая культура
8 Физическая культура

 

2020 жылғы  03 сәуір

Мамандығы  «Фармация»

Сабақтар 110 фарм
1
2
3 Органическая химия СРОП
4 Органическая химия СРОП
5 Аналитическая химия
6 Аналитическая химия
7 Аналитическая химия
8 Аналитическая химия

 

2020 жылғы  10 сәуір

Мамандығы  «Фармация»

Сабақтар 110 фарм
1
2
3 Неорганическая химия Экзамен
4
5
6
7
8
9 Аналитическая химия
10 Аналитическая химия

 

110 мс

2020 жылғы  16 наурыз

Мамандығы  «Мейіргер ісі»

 

Сабақтар 110 мс
1
2
3 Өзін өзі тану
4 Өзін өзі тану
5 Дене шынықтыру
6 Дене шынықтыру
7 Мейіргер ісі негіздері
8 Мейіргер ісі негіздері

 

2020 жылғы  19 наурыз

Мамандығы  «Мейіргер ісі»

Сабақтар 110 мс
1 Кәсіптік қызметтегі информациялық технология
2 Кәсіптік қызметтегі информациялық технология
3 Дене шынықтыру
4 Дене шынықтыру
5 МІН / МІН
6 МІН / МІН
7 МІН / МІН
8 МІН / МІН

     

2020 жылғы  09 сәуір

Мамандығы  «Мейіргер ісі»

Сабақтар 110 мс
1 МІН / МІН
2 МІН / МІН
3 МІН / МІН
4 МІН / МІН
5 Мейіргерлік істегі қауіпсіздік және сапа Емтихан
6
7
8
9
10

 

120 мс

120 «Мейіргер ісі» тобының

16.03 – 20.03 күндер аралығындағы

сабақ кестесіндегі өзгерістер

 

р/с

16.03.20 17.03.20 18.03.20 19.03.20 20.03.20
1 Өзін өзі тану Өзін өзі тану Психология негіздері
2 Өзін өзі тану Өзін өзі тану Психология негіздері
3 Дене шынықтыру Мейіргер ісі нег СРОП Психология негіздері Дене шынықтыру Психология негіздері
4 Дене шынықтыру Мейіргер ісі нег СРОП Психология негіздері Дене шынықтыру Психология негіздері
5 Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа МІ қауіпсіздік және сапа
6 Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа МІ қауіпсіздік және сапа
7 Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Дене шынықтыру
8 Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Психология негіздері МІ қауіпсіздік және сапа Дене шынықтыру
9 Психол нег СРОП Информ технология МІ қауіп ж/е сапа СРОП
10 Психол нег СРОП Информ технология МІ қауіп ж/е сапа СРОП

 

130 мс

«Мейіргер ісі» мамандығы 130 топтың

19.03. – 27.03. 20  күндер аралығындағы сабақ кестесінің өзгерістері

Изменение в расписании от 19.03. – 27.03.20 г

группы 130 специальности «Сестринское дело»

 

п/н

19.03.20 20.03.20 26.03.20 27.03.20
1        
2        
3 Самопознание Безопасн и кач в СД    
4 Самопознание Безопасн и кач в СД    
5 Безопасн и кач в СД Безопасн и кач в СД Безопасн и кач в СД Самопознание
6 Безопасн и кач в СД Безопасн и кач в СД Безопасн и кач в СД Самопознание
7 Безопасн и кач в СД Безоп и кач в СД СРОП Физическая культура Безоп и кач в СД СРОП
8 Безопасн и кач в СД Безоп и кач в СД СРОП Физическая культура Безоп и кач в СД СРОП
9 Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав
10 Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав
11     Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав
12     Осн психол и ком нав Осн психол и ком нав

 

  

110 ПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1 Профессиональный иностранный язык
2 Профессиональный иностранный язык
3 СУХЗ
4 СУХЗ
5 СУХЗ
6 СУХЗ
7 Самопознание
8 Самопознание
9
10

210 ПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1 ПКОППК
2 ПКОППК
3 ПКОППК
4 ПКОППК
5 ПКОППК
6 ПКОППК
7 ПКОППК
8 ПКОППК
9
10

220 ПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1 СЗЗ
2 СЗЗ
3 СЗЗ
4 СЗЗ
5 СЗЗ
6 СЗЗ
7
8
9
10

110 УПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1
2
3
4
5 ХЗСУП ХЗСУП
6 ХЗСУП ХЗСУП
7 ХЗСУП ХЗСУП
8 ХЗСУП ХЗСУП
9 ХЗСУП СРСП
10 ХЗСУП СРСП

120 УПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1
2
3
4
5 МЗСД МЗСД
6 МЗСД МЗСД
7 МЗСД МЗСД
8 МЗСД МЗСД
9 МЗСД МЗСД
10 МЗСД МЗСД

130 УПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1
2
3
4
5 ХЗСУП ХЗСУП
6 ХЗСУП ХЗСУП
7 ХЗСУП ХЗСУП
8 ХЗСУП ХЗСУП
9 ХЗСУП СРСП
10 ХЗСУП СРСП

140 УПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1
2
3
4
5 Самопознание
6 Самопознание
7 ОСД ОСД ОСД
8 ОСД ОСД ОСД
9 ОСД ОСД ОСД
10 ОСД ОСД ОСД

350 УПБ

Расписание понедельник 16.03.2020 г.

1
2
3
4
5 СДАГ СДТ
6 СДАГ СДТ
7 СДАГ СДТ
8 СДАГ СДТ
9 СДАГ СДТ
10 СДАГ СДТ