Аралық аттестация кестесi

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 15.01.2021 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 04.01.2021 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 11.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 05.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері   диф.сынақ 12.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 18.09.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 20.10.2020 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 24.09.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 18.01.2021 Утельбаева Б.Б. / Макина У.Т.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 04.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 22.12.2020 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 29.12.2020 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 04.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 31.12.2020 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері   диф.сынақ 06.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 23.11.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 18.01.2021 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 27.11.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 03.11.2020 Макина У.Т. / Утельбаева Б.Б.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 14.12.2020 Байгулова Ш.Ш.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
130 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 23.12.2020 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 05.01.2021 Битигова Г.С.
3. История Казахстана ГЭК 08.01.2021 Нурахметова А.О.
4. Физическая культура диф.зачет 06.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф.зачет 30.12.2020 Нурахметова А.О.
6. Латинский язык в медицине диф.зачет 11.12.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 18.01.2021 Боровикова Н.В. / Аммри З.С.
8. Общая гигиена диф.зачет 10.10.2020 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 03.10.2020 Пильцов Д.А. / Кулбекова Ш.Ж.
10. Медицинская биология с генетикой экзамен 23.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
140 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Профессиональный казахский язык и управление информацией экзамен 13.01.2021 Мусабекова А.А.
2. Профессиональный иностранный язык экзамен 11.01.2021 Битигова Г.С.
3. История Казахстана ГЭК 15.01.2021 Нурахметова А.О.
4. Физическая культура диф.зачет 05.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Основы права и экономики в здравоохранении диф.зачет 31.12.2020 Нурахметова А.О.
6. Латинский язык в медицине диф.зачет 15.10.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле экзамен 28.09.2020 Боровикова Н.В. / Аммри З.С.
8. Общая гигиена диф.зачет 21.10.2020 Ахитова Б.М.
9. Анатомия, физиология и патология экзамен 18.01.2021 Кулбекова Ш.Ж. / Касимова С.Д.
10. Медицинская биология с генетикой экзамен 03.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Емдеу ісі» мамандығының «Акушер» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия экзамен 19.10.2020 Байтурганова Т.М.
2. Пропедевтика внутренних болезней экзамен 04.11.2020 Садвакасова М.Б. / Катпина А.С.
3. Терапия экзамен 20.11.2020 Садвакасова М.Б. / Уалиханов Ч.Е.
4. Хирургия экзамен 04.12.2020 Бакиров С.К.
5. Инфекционные болезни экзамен 14.12.2020 Доскельдина М.О. / Степанцова О.А.
6. Электив: Эпидемиология социально-значимых заболеваний экзамен 30.11.2020 Доскельдина М.О. 

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
210 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация 

КЕСТЕСІ 

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия емтихан 29.10.2020 Макина У.Т. / Байтурганова Т.М.
2. Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі емтихан 26.11.2020 Канапьянова М.М. /
3. Хирургиядағы мейіргер ісі емтихан 14.12.2020 Байтурганова М.М. / Кызыр Ж.
4. Науқас жағдайын клиникалық бағалау емтихан 11.11.2020 Асылбаева А.С. / Канапьянова М.М.
5. Электив: Әлеуметтік-маңызды аурулардың эпидемиологиясы емтихан 09.11.2020 Доскельдина М.О.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
220 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия емтихан 02.10.2020 Макина У.Т. / Байтурганова Т.М.
2. Терапия мен неврологиядағы мейіргер ісі емтихан 14.12.2020 Канапьянова М.М. /
3. Хирургиядағы мейіргер ісі емтихан 13.11.2020 Нурахметова Г.С. / Базарова С.М.
4. Науқас жағдайын клиникалық бағалау емтихан 26.11.2020 Алтынханова А.Б. /
5. Электив: Әлеуметтік-маңызды аурулардың эпидемиологиясы емтихан 24.11.2020 Доскельдина М.О.

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
230 тобының білім алушылары үшін аралық аттестация
КЕСТЕСІ

 

Р/с

п/п

Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Фармакология, фармакотерапия экзамен 29.10.2020 Уалиханов Ч.Е.
2. Сестринское дело в терапии и неврологии экзамен 14.12.2020 Садвакасова М.Б.
3. Сестринское дело в хирургии экзамен 13.11.2020 Долгилев Д.Н. / Бакиров С.К.
4. Клиническая оценка состояния пациента экзамен 26.11.2020 Алтынханова А.Б. / Бакиров С.К.
5. Электив: Эпидемиология социально-значимых заболеваний экзамен 16.11.2020 Доскельдина М.О.