Кәсіптік практика

Ұлт саулығы жалпы ұлттық міндет.

Н.Назарбаев

111

Кәсіптік практика

Колледждегі практикалық оқыту ісін ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы сәуірдің 5-гі “Бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары оқушыларының кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі Әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы” №287 бұйрығына, медициналық колледжде білім алушылардың  кәсіптік практикасын ұйымдастыру және  өткізу  жөніндегі Ережеге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары талаптары негізінде бекітілген оқу жоспарларына  сәйкес  жүзеге асырылады.

Негізгі міндетттері:

студенттерге кәсіптік практиканың барлық кезеңдеріне  кәсіптік  құзыреттіліктерді қалыптастыру және  нығайту  жөнінде ЕСҰ-мен  жұмыс;

студенттер даярлығы сапасын  арттыру үшін  инновациялық  медбикелік  технологияларды қолдану;

түлектер даярлығы  сапасын  бақылаудың әдістемелік және  ұйымдастырушылқ қаматамасыз етілуі;

түлектерді  жұмысқа орналастыру  мақсатында аймақтың  практикалық денсаулық сақтау саласының  медициналық кадрларға қажеттілігін зерделеу. Облыстың денсаулық сақтау  басқармасымен базалық  ЕСМ-ң тізбесі жыл сайын  бекітіліп отырылады. Практикалық оқытудың барлық түрлерін жүргізуге  оңтайлы жағдайлар жасау  үшін және колледж оқушыларын оқу-өндірістік және өндірістік практикадан өтуі үшін жеке жұмыс орындарымен қамтамасыз ету мақсатында қала мен облыстың  42 медициналық (дәріханалық) ұйымдарымен өзара ынтымақтастық жасасу жөнінде келісім-шарттар жасалынды. Келісім-шартта  бірлесе істейтін  жұмыс мазмұны мен  нысандары,  облыс пен қаланың емдеу-сауықтыру  мекемелері үшін  мамандар даярлау жөніндегі  өзара талаптар  белгіленді.

Колледжде практикалық  сабақтар өткізу үшін 41 кабинет пен  зертханалар және  емдеу-сауқытру  мекемелерінің  базаларында 10 кабинет   жабдықталынған:

Ғ.Сұлтанов атындағы  Павлодар облыстық ауруханасы;

Облыстық  балалар ауруханасы;

Облыстық  жұқпалы аурулар ауруханасы;

Облыстық онкологиялық диспансері;

Облыстық перинаталдық орталығы;

Облыстық наркологиялық диспансері;

Облыстық кардиологиялыққ орталығы;

Павлодар қаласының №1 Қалалық ауруханасы;

Павлодар қаласының №3 қалалық ауруханасы;

Павлодар аудандық поликлиникасы.  Колледждің материалдық-техникалық базасында  замануи талаптарға сай жабдықталған кабинеттер мен зертханалар, 5  компьютерлік сыныбы,  кітапхана оқу залымен,  спорт, тренажер және акті залдары, асхана бар. Кабинеттерде  орта буын медицина қызметкерінің жұмысына қажетті базалық кәсіптік  білімдер,  біліктер мен дағдыларды қалыптастыру үшін  жағдайлар жасалынған. Кабинеттердің барлығының ресімделуі болашақ маманның  жұмыс орнына  барынша  жақындатылған.  Әр кабинеттің  паспорты, кабинеттің  жұмыс жоспары және  пән бойынша оқу-әдістемелік  топтамалар  бар. Студенттер үшін  қажетті ақпараттары бар  ақпараттық стенділер  ресімделінген. 

          Колледж кабинеттері мен зертханалары замануи  аппаратуралар мен және жабдықтармен жарақтандырылған, егде  пациенттер, жас  сәбилер күтімі бойынша, жүрек-өкпе реанимациясы бойынша, жүрек-өкпе  аускультациясы бойынша медициналық  тренажерлер, барлық манипуля-циялар мен бағдарламаларды  игеріп алуға мүмкіндік беретін   әмбебап  тренажерлер оқу жоспарларының мақсаттарына, міндеттеріне және  ерекшеліктеріне сәйкесіп, өздігінен жұмыс жасауға қажетті  біліктер мен дағдыларды  қалыптастыруға және  игерге  бағытталған. 

Колледж студенттерін клиникалық базаларда мейірбандылықпен қарсы алады, барлық емдеу-диагностикалау манипуляцияларына қатысуға рұқсат берілген. Студенттеріміз емделушілерді күтуде елеулі көмек көрсетуде.

Практикалардың барлық түрі бойынша типтік және жұмыс бағдар-ламалары бар, олардың негізінде оқытушылармен жұмыс бағдарламалары жасалынған. Жұмыс бағдарламаларының мазмұндары оқу жоспарларының мақсаттарына, міндеттеріне, ерекшеліктеріне сәйкесіп, өз бетінше жұмыс істей алуға қажетті біліктер мен дағдыларды қалыптастыруға және шыңдауға бағытталған.

19 20 21 22

 

Колледж директорының бұйрығы негізінде осы пәндерден сабақ беретін колледждің білікті оқытушылары қатарынан әдістемелік жетекшілері тағайындалады. Практикаларды ұйымдастыру және бақылау үшін практикалық денсаулық сақтау саласының мамандары қатарынан жалпы және тікелей жетекшілері тағайындалады. Практика өту кезіндегі құжаттамалаудың – өндірістік практика мен әдістемелік жетекшінің күнделіктері, сондай-ақ оларды толтыру талаптарының бірыңғай нысандары әзірленді. Практика аяқталысымен практикалық біліктер мен дағдыларға аттестациялау жүргізіледі. Оқытушылар аттестация өткізу үшін бақылау материалдарын әзірлейді.

Бірнеше жылдан бері диплом алу алдындағы практиканы медициналық ұйымдардың нақтылы профилі бойынша кадрларға қажеттілікке тапсырысы мен практиканың нақтылы түрін өтетін түлекті одан ары жұмысқа міндетті түрде орналастыру туралы өтінімхаты негізінде монопрофильді түрде өту, 3-жақты: колледж-түлек-медициналық ұйым келісімшартын жасасу жолы арқылы енгізілді.

Мұның бәрі түлектің жаңа жұмыс орнына бейімделуін жеңілдетеді, ал ЕСҰ-ы тарапынан өзінің болашақ қызметкерінің сапалы даярлығына қызығушылығын арттырады.

Сондай-ақ түлектер үшін қосымша білім беру мақсатында колледждің орта буын медицина және фармацевтикалық қызметкерлерінің қосымша білім беру Орталығымен жыл сайын массаж бойынша қайта даярлау циклы ұйымдастырылады.

 

Практикалық біліктер мен дағдыларға жүргізілген мемлекеттік аттестация нәтижесіне жасалынған талдау мамандар даярлау сапасы деңгейінің жақсы екенін көрсетті.

«Емдеу ісі», «Медбикелік іс» мамандықтары бойынша мемлекеттік кешенді емтихандардың практикалық кезеңін емдеу-сауықтыру ұйымдары базаларында науқастар төсегі жанында өткізу дәстүрге айналды.

Колледж оқытушылары шетелдік білім және денсаулық сақтау саласының мекемелерімен ынытымақтасу ісіне қатысады. Ынтымақтасу білім мен денсаулық сақтау саласының өзекті проблемалары бойынша тәжірибелер алмасуға, халықаралық конгресстерге, съездерге, конференцияларға қатысу, білім беру үрдісіне педагогикалық инновацияларды қолдану және жаңа технологияларды енгізу болып табылады.

Осыған орай колледжде:

222

· Практикалық оқытулар замануи білім мен тәрбиенің қабылданған тұжырымдамалары аясында ҚР бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен нормативтік құжаттарына сәйкес мақсатты және жоспарлы жүргізіледі;

· Колледждің әдістемелік және материалдық-техникалық базасын жетілдіру бойынша жоспарлы мақсатты үрдіс жүреді;

· Медициналық колледжге бекітілген базалар саны кәсіби даярлық профилі мен оқушылар құрамына сай;

· Оқу үрдісін ұйымдастыру денсаулық сақтау жүйесінің орта буын мамандарын даярлаудың оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді.

Сонымен бірге, келесі бағыттар бойынша жұмысты жалғастыру қажет:

· дуальдік оқытуды қолдану бойынша медициналық ұйымдармен әлеуметтік әріптестікті жетілдіру;

· оқу үрдісін материалдық –техникалық және әдістемелілікпен қамтамасыз ету бойынша жұмысты одан ары жалғастыру;

· түлектердің даярлық сапасының бақылануын жетілдіру.