Сынып жетекшілігі

Сынып жетекшілігі туралы Ережеге сәйкес және оқу топтарында оқытумен сабақтан тыс тәрбие жұмысы жүйесін жасау мақсатында, колледж директорының бұйрығымен 2019-2020 оқу жылына сынып жетекшілері болып келесі оқытушылар тағайындалды:

Омарбекова А.Д. бөлімшесі: 

1 110 топ «Емдеу ісі» Гиззатуллина А.С.
2 110 ак тобы «Емдеу ісі» Байкенова  Р.Х.
3 210 ак тобы «Емдеу ісі» Омарбекова А.Д.
4 210 топ «Емдеу ісі» Аммри З.С
5 220 топ «Емдеу ісі» Алимуханова Б.Н.
6   310 топ «Емдеу ісі» Ксембаева Д.М.
7 320 топ «Емдеу ісі» Битигова Г.С
8 110 топ «Ортопедиялық стоматология» Бенке О.А.
9 210 топ «Стоматология» Бенке О.А.
10 310 топ «Лабораториялық диагностика» Алимуханова Б.Н.

Макина У.Т. бөлімшесі:

1 110 топ «Фармация» Пфенинг Г.Д.
2 210 топ «Фармация» Григоренко А.Г.
3 310 топ «Фармация» Болатова А.Т.
4 110 топ «Медбикелік іс» Байгулова Ш.Ш.
5 120 топ «Медбикелік іс» Кулбекова Ш.Ж.
6 130 топ «Медбикелік іс» Нурахметова А.О.
7 210 топ «Медбикелік іс» Әмiр Д.О.
8 220 топ «Медбикелік іс» Кушлак О.Л.
9 310 топ «Медбикелік іс» Кулбекова Ш.Ж.
10 320 топ «Медбикелік іс» Оспанова А.Н.
11 330 топ «Медбикелік іс» Досбергенова К.И.
12 340 топ «Медбикелік іс» Нурмагамбетова Г.Р.
Макабаева Д.К. бөлімшесі:
1 110 топ «Медбикелік іс» ҚБ Мапитова А.С.
2 210 топ «Медбикелік іс» ҚБ Садыкова Г.Н.
3 220 топ «Медбикелік іс» ҚБ Маткенова Д.А.
4 210 топ «Медбикелік іс» ҚҚБ Хамитова А.Ж.
5 220 топ «Медбикелік іс» ҚҚБ Маткенова Д.А.
6 110 топ «Медбикелік іс» ҚҚБ Досбергенова К.И
7 120 топ «Медбикелік іс» ҚҚБ Хамитова А.Ж.
8 130 топ «Медбикелік іс» ҚҚБ Мапитова А.С.
9 140 топ «Медбикелік іс» Боровикова Н.В.
10 150 топ «Медбикелік іс» Боровикова Н.В.
11 350 топ «Медбикелік іс» Лебедева И.В.