Сапа менеджменті жүйесі

Өзінің бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ білім беру қызметін көрсету сапасын халықаралық мойындау мүмкіндігін нығайту мақсатында, Павлодар медициналық колледжінде 2015 жылғы 28-29 мамыр айында  денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметіндегі сапа менеджменті жүйесіне халықаралық сертификаттау өтті.

 TÜV Rheinland –ғы халықаралық мойындалған сертификаттау персоналы мүмкіндік береді:

* Қызметкерлердің жетістіктерін көрсетуге және олардың жұмыс сапасын құжаттауға.

* TÜV Rheinland белгісін колледж бен персоналдың алға басуы үшін қолдануға.

* Өзін бәсекелестерінен бөлектеуге және білім алушылар мен жұмыс берушілердің сенімділігіне жетуіне.