Оқу жұмысы

Колледж білім беру қызметін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Павлодар облысы бойынша білім  беру саласына бақылау  жөніндегі  Департаментімен 2016жылғы 23  тамызда берілген KZ 73LAA00007520 Мемлекеттік лицензиясы  негізінде,  күндізгі оқыту  нысанымен  7 мамандық бойынша жүргізеді:

  • 0301000 «Емдеу ісі»
  • 0302000 «Медбикелік іс»
  • 0303000 «Гигиена және эпидемиология»
  • 0304000 «Стоматология»
  • 0305000 «Лабораториялық диагностика»
  • 0306000«Фармация»
  • 0307000 «Ортопедиялық стоматология»

Оқыту ісі мемлекеттік тапсырыс бойынша және келісім-шарт негізінде жүргізіледі. Келісім-шарт негізінде оқыту мына мамандықтар: «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология» бойынша, қалғандары –келісім-шартпен және мемлекеттк тапсырыс бойынша жүзеге асырылады. Жиырма алты жыл бойы мемлекеттік тілде мамандар даярлау екі мамандық: «Емдеу ісі» және «Медбикелік іс» бойынша жүзеге асырылып келеді.

Студенттер контингенті 01.10.2019 ж. көрсеткіш бойынша, 2НК статистикалық нысанына сәйкес- 708 адамды құрды, оның ішінде – 9 сынып базасында – 7 адам, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша-4 адам, мемлекеттік тілде -2 адам оқытылады. 11 сынып базасында- 607 адам, мемлекеттік тапсырыс бойынша – 422 адам, оның ішінде – 183 адам мемлекеттік тілде оқытылады. ТЖКБ – 94 адам, мемлекеттік тапсырыс бойынша – 20 адам,

Мемлекеттік тапсырыс, «Медбикелік іс», «Емдеу ісі», «Лабораториялық диагностика», «Фармация» мамандықтары бойынша, еңбек нарығында осы мамандардың қажеттіліктеріне қарай жүзеге асырылуда.

2016 жылғы мамыр айында колледж 5 білім беру бағдарламасы – «Медбикелік іс», «Емдеу ісі», «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология», «Фармация» бойынша 5 жылға институционалдық және мамандандырылған аккредитациядан сәтті өтті.

2016 жылғы тамыз айында колледж Павлодар медициналық жоғары колледжі болып қайта ұйымдастырылды.

Оқыту  базалары иен тілдері, мамандықтары бойынша  оқушылар контингенті 
Жылы Бар

лығы

0301000

«Емдеу ісі»

0302000

«Медбикелік іс»

0304000

«Стоматология»

0305000

«Лабораториялық диагностика»

0306000

«Фармация»

0307000

«Ортопедиялық

стоматология»

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

2019-2020 708 146 106 40 428 323 145 26     17 17 66 25
2016 жылғы 23 тамыздағы Государственная лицензия № KZ73LAA00007520