Оқу жұмысы

Колледж білім беру қызметін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Павлодар облысы бойынша білім беру саласына бақылау жөніндегі Департаментімен 2016жылғы 23 тамызда берілген KZ 73LAA00007520 Мемлекеттік лицензиясы негізінде, күндізгі оқыту нысанымен 6 мамандық бойынша жүргізеді:

  • 0301000 «Емдеу ісі»
  • 0302000 «Медбикелік іс»
  • 0304000 «Стоматология»
  • 0305000 «Лабораториялық диагностика»
  • 0306000 «Фармация»
  • 0307000 «Ортопедиялық стоматология»

Оқыту ісі мемлекеттік тапсырыс бойынша және келісім-шарт негізінде жүргізіледі. Келісім-шарт негізінде оқыту мына мамандықтар: «Фармация», «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология» бойынша, қалғандары – келісім-шартпен және мемлекеттк тапсырыс бойынша жүзеге асырылады. Жиырма жеті жыл бойы мемлекеттік тілде мамандар даярлау екі мамандық: «Емдеу ісі» және «Медбикелік іс» бойынша жүзеге асырылып келеді.
Студенттер контингенті 01.10.2020 ж. көрсеткіш бойынша, 2НК статистикалық нысанына сәйкес- 839 адамды құрды, оның ішінде – 9 сынып базасында – 3 адам, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша-3 адам, 11 сынып базасында- 691 адам, мемлекеттік тапсырыс бойынша – 398 адам, оның ішінде – 155 адам мемлекеттік тілде оқытылады. ТЖКБ – 145 адам, мемлекеттік тапсырыс бойынша – 40 адам,
Мемлекеттік тапсырыс, «Медбикелік іс», «Емдеу ісі», «Лабораториялық диагностика», «Фармация» мамандықтары бойынша, еңбек нарығында осы мамандардың қажеттіліктеріне қарай жүзеге асырылуда.
2016 жылғы мамыр айында колледж 5 білім беру бағдарламасы – «Медбикелік іс», «Емдеу ісі», «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология», «Фармация» бойынша 5 жылға институционалдық және мамандандырылған аккредитациядан сәтті өтті.
2016 жылғы тамыз айында колледж Павлодар медициналық жоғары колледжі болып қайта ұйымдастырылды.

Оқыту  базалары иен тілдері, мамандықтары бойынша  оқушылар контингенті 
Жылы Барлығы 0301000 

«Емдеу ісі»

0302000 

«Медбикелік іс»

0304000 

«Стоматология»

030600

«Фармация»

0307000 

«Ортопедиялық

стоматология»

барлығы мем.тапсырыс мем.тілде барлығы мем.тапсырыс мем.тілде барлығы мем.тапсырыс мем.тілде барлығы мем.тапсырыс мем.тілде барлығы мем.тапсырыс мем.тілде
2020-2021 839 137 79 20 517 362 135 26     88     71