(Russian) Interim certification schedule | Public State Enterprise on the Right of Economic Management "Pavlodar Higher Medical College" Department of Public Health of Pavlodar Region of the Akimat of Pavlodar Region

(Russian) Interim certification schedule

[ A+ ] /[ A- ]

РАСПИСАНИЕ промежуточной аттестации на II полугодие 2020 2021

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
110 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 2021 учебного года для обучающихся группы 110
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с п/п Пән атаулары / Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/ Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 15.01.2021 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 04.01.2021 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 11.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 05.01.2021 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері диф.сынақ 12.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 18.09.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 20.10.2020 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 24.09.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 18.01.2021 Утельбаева Б.Б. / Макина У.Т.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 04.11.2020 Байгулова Ш.Ш.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова

 

2020 – 2021 оқу жылының I жартыжылындағы
«Мейіргер ісі» мамандығының «Жалпы практикадағы мейіргер» біліктілігімен
120 тобының білім алушылары үшін
аралық аттестация
КЕСТЕСІ

РАСПИСАНИЕ
промежуточной аттестации
на I полугодие 2020 2021 учебного года для обучающихся группы 120
специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»

Р/с п/п Пән атаулары/ Наименование учебных дисциплин Аралық аттестация түрі/ Вид промежуточного контроля Өткізілетін күні/Дата проведения Оқытушылардың аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя
1. Кәсіби орыс тілі мен ақпаратты басқару емтихан 22.12.2020 Мукушова А.А.
2. Кәсіби шетел тілі емтихан 29.12.2020 Битигова Г.С.
3. Қазақстан тарихы МЕ 04.01.2021 Нуркенова А.К.
4. Дене шынықтыру диф.сынақ 31.12.2020 Байкенова Р.Х.
5. Денсаулық сақтаудағы құқық пен экономика негіздері диф.сынақ 06.01.2021 Нуркенова А.К.
6. Медицинадағы латын тілі диф.сынақ 23.11.2020 Каптаева А.Н. / Мукушова А.А.
7. Мейіргер ісіндегі психология мен коммуникативтік дағдылар емтихан 18.01.2021 Аммри З.С. / Оспанова А.Н.
8. Жалпы гигиена диф.сынақ 27.11.2020 Солтанова Ж.А.
9. Анатомия, физиология мен патология емтихан 03.11.2020 Макина У.Т. / Утельбаева Б.Б.
10. Медициналық биология генетикамен емтихан 14.12.2020 Байгулова Ш.Ш.

Бөлім меңгерушісі / Зав.отделением: А.Д. Омарбекова