СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАР

Мазмұны

1 бөлім.

 Кіріспе……………………………………………………………………………………………

1.1 Миссия………………………………………………………………………………………….. ……..

1.2 Көрінісі………………………………………. ……………….. ……………………………………….

2 бөлім. Ағымдағы жағдайды талдау ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі» КМК

2.1 SWOT-талдау…………………………………………………………………………………………..

3 бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен нысаналы индикаторлар………

3.1. Стратегиялық бағыт-1 (Қаржы). ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі”КМК қаржылық тұрақтылығын арттыру.

3.2. Стратегиялық бағыт – 2 (студенттер) білім беру қызметтерінің сапасын арттыру

3.3. Стратегиялық бағыт-3 (персоналды оқыту және дамыту): Кадр ресурстары және медицина ғылымы жүйесін дамыту

3.4. Стратегиялық бағыт-4 (ішкі үрдістер): материалдық-техникалық базаны жақсарту

4 бөлім. Қажетті Ресурстар

5 бөлім. СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ ТИІМДІЛІГІНЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ТӘРТІБІ.

Қысқартулар сөздігі:

ҚР- Қазақстан Республикасы

ШЖҚ- шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

МЖМБС- мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

ҚД- қайта даярлау

БА- біліктілікті арттыру

ҮБжСОО- үздіксіз білім беру және симуляциялық оқыту орталығы

СЖӨ- сапа жөніндегі басшылықтың өкілі

ӨПР- өндірістік-практикалық жұмыс

МжСББ – мониторинг және сапаны бағалау бөлімі

ҰӘЖПСҚБ – ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және студенттерді қолдау бөлімі

ПЖБ- персоналмен жұмыс жөніндегі бөлім

1.Кіріспе

Миссиясы

Мемлекеттің қазіргі, перспективалық талаптарына сәйкес медицина саласында білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау және ел халқының денсаулығын нығайтуға бағытталған колледж, Қоғам, Денсаулық сақтау жүйесі арасындағы әлеуметтік әріптестіктің тиімді моделін іске асыру.

Мақсаты:

-Колледждің оқу және материалдық-техникалық базасын нығайту және жаңғырту.

-Білім алушылардың жоғары білім деңгейін қамтамасыз ететін тиімді педагогикалық технологияларды қолдану.

– Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру.

– Студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту.

– Әлеуметтік серіктестік кеңістігін кеңейту, оның ішінде студенттердің кәсіптік практикасын іске асыру және түлектерді жұмысқа орналастыру жүйесін дамыту.

-Жақын және алыс шетел ұйымдарымен өзара ынтымақтастықтың әртүрлі нысандары негізінде байланыстарды тереңдету.

Көрінісі

ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК — инновациялық ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланатын тиімді басқару жүйесі бар кәсіби үздіксіз білім беру жүйесіндегі көшбасшы.

Колледждің қызметі тұтастай алғанда Қазақстанның бірыңғай білім беру кеңістігіндегі орнын көрсететін оның миссиясымен айқындалады.

ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі» КМК білім беру саласындағы ұлттық және өңірлік басымдықтарды белсенді іске асыра отырып, өзін кәсіптік үздіксіз білім беру жүйесінде көшбасшы ретінде көрсетеді.

Колледж миссиясы стратегиямен толық сәйкес келеді, өңірді, елді, техникалық және кәсіптік білім берудің ұлттық жүйесін дамыту міндеттеріне сәйкес келеді.

2.Ағымдағы ахуалды талдау (сыртқы және ішкі факторлар)

Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы             (ШЖҚ «Павлодар медициналық жоғары колледжі»КМК (ПМЖК) коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны облыстағы көне орта арнаулы оқу орындарының бірі.

Павлодар медициналық жоғары колледжінің тарихы 1949 жылы 2 жылдық мейірбикелер мектебінің ашылуынан басталады.

Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 04.08.1954 ж. № 707-р қаулысымен медициналық мектеп медициналық училище болып қайта құрылды, онда тек медбикелерді ғана емес, фельдшерлерді, акушерлерді де даярлай бастады.

Кейінгі жылдары:

 • 1961 жыл — медбикелерді дайындау бойынша кешкі бөлім ашылды
 • 1963 жыл — “Фармацевт”, “Санитарлық фельдшер” мамандықтары бойынша оқуға қабылдау жүргізілді
 • 1964 жылы орталық аудандық ауруханаларда медбикелерді дайындау бойынша Медициналық училищенің филиалдары ұйымдастырылды
  • 1980 жылы – “Стоматология”, “Ортопедиялық стоматология” мамандықтары бойынша дайындық басталды
 • 1989 жылы – “Зертханалық диагностика” мамандығы енгізілді
 • 1993 жыл-орта мектептердің бейіндік медициналық сыныптары үшін жоғары оқу орнына дейінгі дайындық бөлімшесі құрылды
 • 1995 жыл-училище Колледж мәртебесін алды.
 • 2012 жыл-ҚР СТ ИСО 9001-2009 талаптарына сәйкестікке сапа менеджменті жүйесі енгізілді
  • 2013 жылы біліктілікті арттыру бөлімшесі орта медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің қосымша білім беру орталығы болып қайта құрылды.
  • 2014 жыл-ҚР ДСМ бұйрығының негізінде аймақтық симуляциялық орталық ашылды.
 • 2014-2015 оқу жылы – Дүниежүзілік банктің “Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау секторында технологияларды беру және институционалдық реформа жүргізу” жобасын іске асыру шеңберінде эксперимент режимінде “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламасы енгізілді.
 • 2015 жыл — ISO 9001:2008 стандартының (TUV Rheinland Cert GmbH № 011001518810 сапа сертификаты 03.07.2015 ж. – 02.07.2018 ж.) талаптарына сәйкестікке халықаралық сапа менеджменті жүйесі енгізілді.
 • 2016 жыл-орта медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің қосымша білім беру орталығы мен Аймақтық симуляциялық орталықтың бірігуі арқылы үздіксіз білім беру және симуляциялық оқыту орталығы құрылды.
 • 2016 жылы колледж Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттіктің (БСҚТҚА) 5 білім беру бағдарламасы бойынша 5 жыл мерзімге халықаралық инстиционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өтті.
 • 2016 жылдың тамыз айы-Колледж медициналық жоғары  колледж мәртебесін алды.

Бүгінгі күні ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК — инновациялық ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланатын тиімді басқару жүйесі бар Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж мемлекеттің қолданыстағы, перспективалық талаптарына сәйкес медицина саласында білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау бойынша сапалы білім беру қызметтерін және ел халқының денсаулығын нығайтуға бағытталған колледж, Қоғам, Денсаулық сақтау жүйесі арасындағы әлеуметтік әріптестіктің тиімді моделін іске асыруды қамтамасыз етеді.

Қазіргі уақытта білім беру қызметі 7 мамандық бойынша жүзеге асырылады: “Мейірбике ісі”, “Емдеу ісі”, “Гигиена және эпидемиология”, “Зертханалық диагностика”, “Фармация”, “Стоматология”, “Ортопедиялық стоматология”.

Колледж құрылғаннан бері 20247 орта буын медицина қызметкерлері дайындалды.

 

Сыртқы ортаны талдау:

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 — 2019 жылдарға арналған “Денсаулық” мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде медициналық білім беруді жаңғырту, инновациялар мен медицина ғылымын дамыту бағытында денсаулық сақтау саласындағы адами ресурстарды басқару тиімділігін арттыру көзделген.

Денсаулық сақтау жүйесінің кадр ресурстарын үздіксіз кәсіби дамыту жүйесінің негізі ұлттық біліктілік шеңбері болады, оны қалыптастыру мыналарды көздейді:

1) практикалық денсаулық сақтау ұйымдарының, медициналық қауымдастықтардың, ғылыми ұйымдардың қатысуымен түлектер мен жұмыс істеп жүрген мамандардың біліктілік деңгейін регламенттейтін Денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлеуді қамтиды;

2) кәсіби стандарттарға сәйкес және халықаралық тәсілдерді енгізу негізінде әрбір мамандық пен біліктілік деңгейі үшін біріздендірілген сертификаттау курстарын әзірлеу және енгізу (Maintenance of Certification рәсімі);

Білім мен дағдыларды айқын және тиімді бақылау, оқу және ғылыми ақпараттық базаны шектеусіз кеңейту мүмкіндігімен онлайн-сервистер, кітапханалар, аудиториялар, студенттер мен оқытушылар құрамының дербес электрондық аккаунттарын құра отырып, оны толық ақпараттандыру медициналық білім беруді одан әрі дамытудың міндетті шарты болады.

 

Ішкі ортаны талдау:

 

Павлодар медициналық жоғары колледжі үш бөлек ғимараттан тұратын типтік оқу ғимаратында орналасқан, онда кабинеттер, дәріс аудиториялары және практикалық және теориялық сабақтарды өткізуге арналған зертханалар, сондай – ақ шаруашылық-тұрмыстық үй-жайлар орналасқан.

Жалпы ауданы 6545,1 ш.м. құрайды, оның ішінде пайдалы ауданы – 6394,6 ш. м. бір студентке 9,4 ш. м келеді, бұл қолданыстағы санитарлық нормаларға сәйкес келеді.

250 орындық акт залы бар; 200 орындық асхана, тиісті жабдықтармен және жиһазбен жабдықталған, 30 орындық оқу залы бар кітапхана, жалпы ауданы 267,9 ш.м. спорт залы, спорттық ойын іс-шараларын өткізуге арналған кәсіби футбол алаңы, сондай-ақ жеңіл атлетиканың кейбір түрлері және қолданыстағы оқу бағдарламасын қамтамасыз ету үшін спорттық жабдықтар толық жиынтықта орналасқан қосалқы бөлмелер бар.

Колледжде білім беру үрдісін ұйымдастыру үшін оңтайлы жағдайлар жасалған.

Оқу сабақтары қолданыстағы МЖМБС-ға сәйкес 41 оқу кабинеттері мен зертханаларда өткізіледі.

Практикалық оқытудың барлық түрлерін сапалы өткізу үшін қала мен облыстың 40 медициналық (дәріханалық) ұйымдарымен бірлескен қызмет (әлеуметтік әріптестік) туралы шарттар жасалды.

Денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен Павлодар медициналық колледжінің Практикалық оқыту базаларының тізбесі анықталды, онда 10 кабинет орналасқан (Облыстық: Ғ. Сұлтанов атындағы клиникалық аурухана, Балалар ауруханасы, Жұқпалы аурулар ауруханасы, Кардиологиялық және Перинаталдық орталықтар, Онкологиялық және Наркологиялық диспансер; №1 және №3 Қалалық ауруханалар және Павлодар аудандық емханасы).

5 компьютерлік сынып бар, онда 140 компьютер орнатылған, олар жергілікті желі және Интернетке шығу арқылы қосылған. Лингафон кабинеті жабдықталған. Өрт дабылы және бейнебақылау жүйесі орнатылған.

Кабинеттер мен зертханалар өз мақсатына қарай теориялық және практикалық сабақтарды өткізу үшін, сондай-ақ аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттауды дайындау және өткізу үшін қажетті оқу фантомдарымен, манекендермен, медициналық тренажерлармен, аспаптармен, науқастарды күту заттарымен, медициналық құрал-саймандар жиынтығымен, техникалық оқыту құралдарымен (14 интерактивті тақта) жабдықталған.

Кітапхананың кітап қоры 54449 дананы құрайды (оның ішінде мемлекеттік тілде 10090 дана). Сапалы білім беру ортасын қамтамасыз ету және оқу процесіне ақпараттық және симуляциялық технологияларды енгізу үшін колледж жыл сайын материалдық-техникалық базаны толықтырып, жетілдіріп отырады.

Заманауи медициналық тренажерлармен жабдықталған Үздіксіз білім беру және симуляциялық оқыту орталығы жұмыс істейді.

Студенттерге, оқытушыларға және қызметкерлерге медициналық қызмет көрсетуді медициналық пункттің медицина қызметкері жүргізеді. Кабинеттің медициналық қызметі Павлодар облысының Денсаулық сақтау басқармасы берген лицензияға сәйкес жүзеге асырылады.

Колледжде білім беру процесін 85 оқытушы жүзеге асырады, оның ішінде 79 – штаттық (92,9 %). Оның ішінде: ғылым кандидаты – 1 (1,3 %), магистрлер – 12 (15,2 %), жоғары санатты оқытушылар — 28 (35,4%) және бірінші санатты оқытушылар – 10 (12,7 %), екінші санатты оқытушылар – 16 (20,3%), санатсыз-25 (31,6%).

Одан әрі даму векторын анықтау үшін ұйымның дамуына әсер ететін ситуациялық факторларды бағалаудың әртүрлі әдістері, атап айтқанда SWOT талдауы қолданылады.

SWOT – талдау:

Ұйымның мықты жақтары:

 1. Таңдалған саясат пен даму басымдықтары колледжге Денсаулық сақтау және білім беру саласында белгілі бір орын алуға және еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін мамандарды даярлаудың қойылған мақсаттары мен міндеттерін табысты ілгерілетуге мүмкіндік береді.
 2. Әлеуметтік әріптестікті кеңейту, медициналық ұйымдармен тұрақты өзара байланыстарды қалыптастыру бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға ықпал етеді және мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету жүйесінің айқындаушы бөлігі болып табылады.
 3. Практикалық оқыту Қазақстанда мейірбике ісін дамытудың 2020 жылға дейінгі қабылданған тұжырымдамасы аясында бекітілген нормативтік құжаттарға және ҚР МЖБС сәйкес мақсатты және жоспарлы түрде жүргізіледі;
 4. Медициналық колледжге бекітілген емдеу базаларының Саны кәсіби даярлық бейіндеріне сәйкес келеді;
 5. Оқу үрдісін ұйымдастыру Денсаулық сақтау жүйесінің орта буын мамандарын даярлаудың оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді және білім алушылардың зияткерлік, шығармашылық және кәсіби қабілеттерін ашу және іске асыру және жеке әлеуетін жан-жақты дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған;
 6. Оқу үрдісінде жаңа технологиялар мен инновацияларды пайдалану, сондай-ақ түлектердің практикасынан өту үшін колледждің клиникалық базалармен ынтымақтастығы мамандарды даярлау сапасын жақсартады және колледж түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді;
 7. Түлектердің сұранысқа ие болуына еңбек нарығының мониторингі тұрақты түрде жүзеге асырылады;

* студенттердің практикалық білімдері мен іскерліктерін бағалаудың тиімді жүйесі қолданылады;

 1. Жұмыс берушілер студенттердің дайындық сапасына қанағаттанады.

 

Әлсіз жақтары:

 1. Өз жатақханасының болмауы
 2. Арнайы пәндер бойынша оқытушылар құрамының толық жинақталмауы
 3. оқытушылардың баспа-полиграфиялық қызметі төмен.

 

Мүмкіндіктері:

– қолданбалы бакалавриат және дипломнан кейінгі оқытудың жаңа білім беру бағдарламаларын енгізу арқылы білім беру қызметтерінің спектрін кеңейту.

– білім берудің әртүрлі түрлері мен нысандарын дамыту (e-learning, қашықтықтан оқыту, дуальді оқыту)

– оқытудың барлық деңгейлерінде инновациялық технологияларды тарату арқылы білім беру қызметтерінің сапасын арттыру

– халықаралық рейтингтік агенттіктердің рейтингіне кіру

– танылған аккредиттеу агенттіктерінде білім беру бағдарламаларын аккредиттеу

– ғылым, білім беру, денсаулық сақтау салаларында халықаралық ынтымақтастықты кеңейту

-білім беру бағдарламаларын дамыту шеңберінде пәнаралық, колледжаралық және халықаралық байланыстарды дамыту

 

Қауіптер

– медициналық техникалық кәсіптік және қосымша білім беруді іске асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын әлеуетті бәсекелестердің (колледждердің, оқу орталықтарының) болуы.

– Колледж қуатының мүмкіндігі мен қажеттілігі арасында сәйкессіздіктер мен теңгерімсіздіктердің болуы (аудиториялық корпустар, кадрлық әлеует, жарақтандыру, клиникалық базалар)

– талапкерлердің төмен базалық деңгейі

– ғылым мен техниканың жетістіктеріне икемді жауап беруге, практикалық денсаулық сақтау қажеттілігін ескеруге мүмкіндік бермейтін білім беру процесін шамадан тыс басқару

– білім беру саласында білім беру статистикасының бірыңғай дерекқорының болмауы

– үздіксіз кәсіби даму бағдарламаларын және НҚА қаржыландыру саясатындағы өзгерістер

– жаһандық және өңірлік экономикалық ахуалдың нашарлауы

 

Кесте 1.   SWOT матрица талдауы:

S (Strenght) – Мықты жақтары:

Колледж имиджіне және әл-ауқатына ықпал ететін ішкі орта факторлары

W (weakness)- Әлсіз жақтары:

Колледждің жұмысын тежейтін ішкі орта факторлары

* Колледждің нақты, нақты миссиясы, мақсаттары мен міндеттері бар

* Колледж Білім беру қызметтері нарығында мәлімделген миссияға, мақсаттар мен міндеттерге сәйкес белгілі бір позицияларды алады

* ISO 2001:2008 халықаралық сапа менеджменті жүйесі енгізілді

* Жақсы дәстүрлер, мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесінің мәртебесі

* Қажетті нормативтік-құқықтық базаның болуы (лицензиялар, СМЖ халықаралық сертификаты және т. б.);

* Білім беру жобалары аясындағы халықаралық байланыстар

* Қолданбалы бакалавриатты енгізу

* 5 мамандық бойынша халықаралық институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өту

 

 

 

 

 

 

 

 

– Талапкерлерді даярлаудың базалық деңгейінің төмендігі

 – Ағылшын тілін білетін оқытушылардың үлес салмағының төмендігі

 – Оқу алаңдарының тапшылығы

 

 

 

 

 

 

 

 

O (opportunity)- Мүмкіндіктер:

 

Колледждің дамуына

жағымды әсер ететін мүмкіндіктер

T (treat)- Қауіптер

 

Сыртқы ортаға байланысты

қауіптер

Білім беру мекемесінің бәсекеге қабілеттілігін сақтау

 * Практикалық денсаулық сақтаудың білікті кадрларды даярлауға мүдделілігі

 * Орта медицина қызметкерлерінің ҮББжСОО базасында біліктілікті арттыруға және қайта даярлауға мүдделілігі

 * Симуляциялық технологияларды қолдана отырып оқытуға медицина қызметкерлерінің қызығушылығы

 * Халықаралық ынтымақтастық мүмкіндіктері.

 * Материалдық-техникалық, ақпараттық ресурстардың үнемі қымбаттауына әкелетін инфляциялық үрдістер.

 * Медициналық білім берудің жекелеген мамандықтарының имиджі жеткіліксі

 

3.Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен нысаналы индикаторлар

“Денсаулық” мемлекеттік даму бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 2017-2021 жылдар аралығында ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК келесі негізгі стратегиялық даму бағыттары белгіленген:

1-Стратегиялық бағыт (Қаржы)

Мақсат 1.1 ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК қаржылық тұрақтылығын арттыру

Нысаналы индикатордың атауы Нысаналы индикатордың атауы Ақпарат көзі Жауаптылары Ағым дағы жыл дың фактісі Жоспар (жылдар)
1-ші жыл 2017 2-ші жыл 2018 3-ші жыл 2019 4-ші жыл 2020

 

5-ші жыл 2021

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нысаналы индикаторлар
1 Ұйымның пайдалылығы % ЕССО есептері Шайдуллина А.М. ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
Міндет 1.1. Халықты ақылы қызметтер туралы хабардар ету
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Ақылы қызметтер саны % ЕССО есептері Шайдуллина А.М. 2284 2284 2444 2615 2798 2994
Міндет 1.2. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қосымша қаржыландыру алу) (СУ)
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Мемлекеттік тапсырыс сомасын ұлғайту Мың теңге Қаржы ланды ру туралы шарт Шайдуллина А.М. 53 972,9 53 972,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 

2-стратегиялық бағыт (студенттер) білім беру қызметтерінің сапасын арттыру

2.1-мақсат. ҚР практикалық денсаулық сақтау қажеттіліктеріне сәйкес жоғары білікті мамандарды даярлау 

Нысаналы индикатордың атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауаптылары 2017 ағымдағы жыл дың фактісі Жоспар (жылдар)
1-ші жыл 2017 2-ші жыл 2018 3-ші жыл 2019 4-ші жыл 2020

 

5-ші жыл 2021

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нысаналы индикаторлар
1 Қатысушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тәуелсіз бағалаудан бірінші реттен өткен колледж түлектерінің үлесі % Бағалау хаттама сы Байгульжина Ж.З. 70 70 75 80 83 85
2 Студенттердің білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттануы % Сауалнамалар Байгульжина Ж.З. 82 82 85 87 90 92
2.1.1-Міндет. Білім беру үрдісі сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ету
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша студенттердің білім сапасы % ҚМА хаттама лары Байгульжина Ж.З. 89 90 90,5 92 93 94
2 Шығарылым деңгейі % ОЖ             б-ша есептер Байгульжина Ж.З. 92 92 93 94 95 96
3 Студенттердің үлгерімі % ОЖ              б-ша есептер Байгульжина Ж.З. 98,2 98,2 98,5 98,7 99,0 99,2
2.1.2-Міндет. Белсенді азаматтық ұстанымы бар, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайларда мемлекеттің дамуы мен нығаюына өз үлесін қосуға дайын болашақ маманның тұлғасын қалыптастыру
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Жастар саясаты мен патриоттық тәрбиені іске асыруға студенттердің белсенді қатысуы % ТЖ         б-ша есептер Окалина С.В. 65 65 67 70 73 75
2 Жастар саясаты мен патриоттық тәрбиені іске асыруға студенттердің белсенді қатысуы % ТЖ           б-ша есептер Окалина С.В. 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
3 СӨС қалыптастыру, дене бітімін жетілдіру және дамыту қабілеті (спорт секцияларына қатысу) % Спорт секция лары ның жұмы сы туралы есептер Сидоров Н.Н. 30 30 33 35 37 40
4 Жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру үрдісін жүзеге асыру (республика лық, халықаралық конференция ларға, конкурстарға, олимпиадаларға, жарыстарға қатысатын студенттердің жалпы санынан студенттердің үлесі, пайызбен) % Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және студенттерді қолдау бөлімі нің есептері Исенова А.Ж. 50 25 30 35 40 45

2.2-Мақсат. Әлеуметтік жауапкершілік және денсаулық сақтау секторымен тиімді өзара                    іс-қимыл

Нысаналы индикатор атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауаптылар Ағым дағы жыл дың факті сі 2017 Жоспар  (жылдар)
1-ші жыл

2017

2-ші жыл

2018

3-ші жыл

2019

4-ші жыл

2020

5-ші жыл

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нысаналы индикаторлар
1 Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы % Жұмысқа орнала су туралы анықтама Касенова К.Ш. 79 79 80 82 83 84
2 Жұмыс берушілердің колледж түлектерін даярлау сапасына қанағаттануы % Сауалнамалар Касенова К.Ш. 80 80 82 84 86 88

 

 

 

 

2.2.1-Міндет. Мейірбике ісін реформалаудың қажеттіліктеріне сәйкес медициналық жоғары колледжді институционалдық дамыту
Нәтижелер көрсеткіштері
1 «Мейіргер ісі»” мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламасын лицензиялау
2 Қашықтықтан білім беру бағдарламалары мен онлайн оқыту ортасын қамтамасыз ету
3 Жекелеген пәндер бойынша үштілді оқытуды енгізу Саны Оқу бағдарла малары Байгульжина Ж.З. 0 0 0 1 2 2
4 Колледж оқытушылары үшін магистратура және докторантура бағдарламасынан өту мүмкіндігін қамтамасыз ету адам диплом Ситказинова Г.К. 0 1 2 2 3 3
2.2.2-Міндет. Денсаулық сақтау ұйымдарымен ынтымақтастықта сенімді және құзыретті әріптес ретінде колледж имиджін қолдау
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Мамандар даярлау бойынша үш жақты шарттар жасасу (колледж – ЕАҰ-түлек) Саны Шарт Касенова К.Ш. 100 100 110 120 130 140
2.2.3.Міндет. Үздіксіз білім беру және симуляциялық оқыту орталығының ұстанымын нығайту
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Тыңдаушылар дың білім сапасы % ҮББж СОО  жылдық есебі Танат З.Х. 84 84 85 86 87 88
2 Қосымша білім беру сабақтарын өткізу сапасы % ҮББж СОО  жылдық есебі Танат З.Х. 83,7 83,7 84,5 84,7 85 85,5
3 Тыңдаушылардың қосымша білім беру сапасына қанағаттануы % ҮББж СОО  жылдық есебі Танат З.Х. 80 80 82 82,5 83 83,5

 

3-стратегиялық бағыт. Кадр ресурстары және медицина ғылымы жүйесін дамыту (персоналды оқыту және дамыту)

3.1-Мақсат. Саланың қажеттіліктеріне жауап беретін білікті медициналық персоналмен қамтамасыз ету.

Нысаналы индикатор атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауаптылар Ағым дағы жыл фактісі Жоспар (жылдар)
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нысаналы индикаторлар
1 Педагог кадрлардың тапшылығын төмендету % Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 19,6 19 18,5 18 17,5 17
3.1 Міндеттері.Жас мамандарды тарту
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Арнайы пәндер оқытушыларымен жасақталуы % Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 85,9 86,9 87,1 88,2 89,3 90,4
2 Жалпы білім беретін пәндер оқытушыларымен жасақталуы % Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 100 100 100 100 100 100

3.2-Міндет. ҚД және БА курстарында оқытушыларды оқыту

Нысаналы индикатор атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауаптылар Ағымдағы жыл фактісі Жоспар (жылдар)
1-і жыл 2-і жыл 3-і жыл 4-і жыл 5-і жыл
Нысаналы индикаторлар
1 Оқытушылар дың курстық біліктілігін арттыру адам Ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс және студенттерді қолдау бөлімі нің есептері Исенова А.Ж. 59 15 16 17 18 20
2 Магистр дәрежесі бар оқытушылар санын арттыру % Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 15,1 16,4 17,1 17,4 18 18,4
3 Жоғары және бірінші санатты оқытушылар санын ұлғайту % Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 48,1 48,3 48,5 49,0 49,5 50,0
3.3-Міндет. Еңбекті ынталандыру
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Сараланған төлем мөлшері % Сараланған ақы төлеу   б-ша хаттамалар Шайдуллина            А. М 30 32 35 37 38 40
3. 4 Міндет. Оқу үрдісіне шет тілдерін оқыту бойынша жаңа технологияларды енгізу
Нәтижелер көрсеткіштері
1 Ағылшын тілінде оқытатын педагогтер саны адам Кадрлар бөлімінің есебі Смагулова А.Е. 1 1 2 2 3 3

 

4-Стратегиялық бағыт. Материалдық-техникалық базаны жақсарту

4.1-Мақсат, симуляциялық жабдықты, компьютерлік техниканы сатып алу, кітаппен қамтамасыз ету

Нысаналы индикатор атауы Өлшем бірлігі Ақпарат көзі Жауаптылар Ағым дағы жыл дың фак тісі Жоспар (жылдар)
1-і жыл 2-і жыл 3-і жыл 4-і жыл 5-і жыл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нысаналы индикаторлар
1 Жабдықталуы % Бухгал терлік баланс

 

Шайдуллина А.М. 89,9 89,9 90,2 90,5 90,8 91
4.1. Міндет .Материалдық-техникалық базаны қосымша жарақтандыру

 

Нәтижелер көрсеткіштері
1 Симуляциялық жабдықпен, компьютерлік техникамен жарақтандыру % ЕССО есептері Шайдуллина А.М. 89,9 89,9 90,2 90,5 90,8 91

 

4.Ресурстар

 Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК қажетті адами, материалдық-техникалық, қаржылық ресурстарға ие.

 

Ресурстар Өлшем бірлігі Ағымда ғы жылдың 2017 фактісі Жоспар (жылдар)
1-і жыл  2017 2-і жыл 2018 3-і жыл 2019 4-і жыл 2020 5-і жыл 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Қаржылық барлығы, оның ішінде: Мың теңге 357 899,9 357 899,9 317 961,0 332 143,0 342 495,0 366 470,0
Мақсат 4.1. ШЖҚ  “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК қаржылық тұрақтылығын арттыру.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Бюджеттік бағдарлама

253 003 000 159 “Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау”

Мың теңге 3 248,0 3 248,0 3 428,0 3 625,0 3 773,0 4 037,0
ББ 253 044 000 159 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» Мың теңге 24 226,9 24 226,9 24 594,0 25 824,0 26 856,0 28 736,0
ББ 253 043 000 159 «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау»  

 

 

Мың теңге

292 382,0 292 382,0 284 878,0 297 380,0 306 339,0 327 783,0
ББ 253 043 000 332 “Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау»  

 

 

Мың теңге

4 774,0 4 774,0 5 061,0 5 314,0 5 527,0 5 914,0
ББ 253 043 000 033 “Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау»  

 

 

Мың теңге

33 269,0 33 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жиыны:   357 899,9 357 899,9 317 961,0 332 143,0 342 495,0 366 470,0
Адамдардың жалпы саны, оның ішінде: 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Мақсат 4.2. ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК қаржылық тұрақтылығын арттыру
 

 

 

 

2

Б 003 000

043 000

044 000

адам 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Жиыны:   177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75
Материалдық-техникалық барлығы, оның ішінде: 40 989,5 18 377,3 24 993,6 21 040,4 22 513,8 24 089,4
Мақсат 4.3. ШЖҚ “Павлодар медициналық жоғары колледжі” КМК қаржылық тұрақтылығын арттыру
 

 

 

 

 

 

 

3

ББ 003 000

043 000

044 000

Машиналар мен жабдықтар 0,0 0,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0
Көлік құралдары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Есептеу техникасы 3 866,2 10 488,0 11 222,0 12 008,0 12 849,0 13 748,0
Басқа да негізгі құралдар 33 118,3 3 603,9 3 856,2 4 126,0 4 415,0 4 724,1
Материалдар 4 005,0 4 285,4 4 585,4 4 906,4 5 249,8 5 617,3
Жиыны:   40 801,5 18 377,3 24 993,6 21 040,4 22 513,8 24 089,4
 1. Стратегиялық жоспарды іске асыру тиімділігіне мониторинг жүргізу және бағалау тәртібі.

Стратегиялық жоспарды іске асыру тиімділігінің мониторингі мен оны бағалауды ұйымның бірінші басшысы жүзеге асырады. Мониторинг мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі және стратегиялық жоспарды түзету қажеттілігі туралы тұжырымдармен жылына бір рет жүргізіледі.

Мониторинг төменде көрсетілгендерді зерделеу және талдау үшін ақпаратты тұрақты жинау арқылы жүзеге асырылады:

– ресурстарды пайдалану;

– жоспарланған қызметті орындау;

– жоспарланған мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу.

 

Мониторинг жүргізу үшін ақпарат көздері мыналар болып табылады:

– колледж жұмысы туралы жылдық есеп

– құрылымдық бөлімшелердің есептері

– бюджеттердің атқарылуы туралы есептер

– ҚМА хаттамалары

– МҰ-мен шарт

– сауалнама

– басқа да көздер.

Жүргізілген мониторинг нәтижелерінің дұрыстығы мен толықтығы құжаттарды әзірлеушілерге және бірлесіп орындаушыларға жүктеледі. Мониторинг нәтижелері бойынша қажет болған жағдайда стратегиялық жоспарға түзету жүзеге асырылады.

 

Келісу парағы

Директор                                                                                    _____________       Ситказинова Г.К.

Директордың ОЖ бойынша орынбасары                                ________________       Байгульжина Ж.З.

Директордың ӨПЖ бойынша орынбасары                              ________________       Касенова  К.Ш.

Директордың ТЖ бойынша орынбасары                                 ________________        Окалина С.В.

МСБ бөлімінің бастығы                                                             ________________        Роговская Н.В.

ӘЖ және СҚ бөлімінің  бастығы                                              ________________       Исенова А.Ж

ПБ бөлімінің бастығы                                                                ________________        Смагулова А.Е.

ҮББжСОО басшысы                                                                  ________________        Танат З.Х.

Бас бухгалтер                                                                              ________________        Шайдуллина А.М.

Заңгер                                                                                          ________________         Карманова А.Р.