Этика, академиялық адалдық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес туралы ереже