Циклдік әдістемелік комиссиялар

Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2020 – 2021 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2019 – 2020 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2018 – 2019 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2016 – 2017 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2015 – 2016 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2014 – 2015 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2013 – 2014 оқу жылындағы апталықтары Қарау

Циклдік әдістемелік комиссиялар

Ұжымның әдістемелік қызметі құрылымының басты буыны 4 циклдік комиссия болып табылады. Колледждің оқу-әдістемелік кеңесі циклдік әдістемелік комиссиялардың қызметін ұйымдастырады және үйлестіреді, ол мыналарға бағытталған:
* әдістемелік жұмысты жетілдіруге;
* білім беру үрдісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеуге;
* мамандарды даярлау сапасын бақылау нысандары мен әдістерін жаңартуға;
* білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жетілдіруге;
* әдістемелік құралдарды дайындауға .
Оқу жылы ішінде әр ЦӘК белгілі бір әдістемелік мәселемен жұмыс істейд

Колледждің әдістемелік тақырыбы: “Білім алушылардың жалпы және кәсіби құзыреттерін, өздігінен білім алу және кәсіби қызметті инновациялық жарақтандыру негізінде білім беру сапасын бақылау тетіктерін мониторингтеу жүйесін жетілдіру арқылы оқытушының педагогикалық шеберлігін арттыру”

Жалпы гуманитарлық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде жалпы гуманитарлық цикл пәндерінде оқытудың тиімді әдістері»

Мусабекова А.А.
педагог-сарапшы
Пәні –Кәсіби қазақ тілі
Байкенова Р.Х.
педагог-зерттеуші,
Пәні – Дене шынықтыру
Битигова Г.С.
жоғары санат Пәні- Кәсіби ағылшын тілі
Каптаева А.Н.
жоғары санат
Пәні –Медицинадағы латын тілі
Мукушова А.А.
жоғары санат Пәні – Кәсіби орыс тілі; Медицинадағы латын тіл
Сидоров Н.Н.
жоғары санат
Пәні – Дене шынықтыру

 

Әлеуметтік-экономикалық және жалпы кәсіптік пәндер ЦӘК

Әдістемелік мәселесі: «Жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында заманауи педагогикалық технологияларды енгізу, білім беру үрдісінің мазмұнын цифрлық трансформациялау арқылы колледждің инновациялық дамуы негізінде кәсіптік білім беру сапасын жетілдіру»

Төрайымы

Байгулова Ш.Ш. – жоғары санат
Пәндері – Молекулярлық биология; Медициналық генетика негіздері;
Ботаника; Фармакологиялық экология негіздері;
Молекулярлық биология медициналық генетика негіздерімен

Әмір Д.А. – жоғары санат
Пәні – Медициналық генетика негіздері; Органикалық,бейорганикалық және аналитикалық химия
Алимуханова Б.Н. – жоғары санат
Пәні – Микробиология және вирусология
Аммри З.С. – екінші санат
Пәні –Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар
Боровикова Н.В. – бірінші санат
Пәні –Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар
Нуркенова А.К. – екінші санат
Пәні – Қазақстан тарихы; Денсаулық сақтаудағы құқық және экономика негіздері; Саясаттану,әлеуметтану және мәдениеттану
Нурахметова А.О. – жоғары санат
Пәні – Қазақстан тарихы; Денсаулық сақтаудағы құқық және экономика негіздері; Саясаттану,әлеуметтану және мәдениеттану

 

Клиникалық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Кәсіптік стандарттар мен әлемдік практика талаптарына сәйкес, оның ішінде WORLDSKILLS KZ стандарттары бойынша орта буын медицина қызметкерлерін даярлаудағы оқыту мазмұнын жаңғырту»

Төрайымы

Кулбекова Ш.Ж. – жоғары санат
Пәні – Ішкі аурулар;
Шұғыл көмек;
Науқастың жағдайын клиникалық бағалау;
Анатомия, физиология және патология

Абилкасимова К.Т. – жоғары санат
Пәндері – Педиатриядағы мейірбикелік ісі;
Геронтологиялық мейірбикелік ісі;
Функционалдық мүмкіндіктерді жақсарту; Анатомия, физиология және патология
Байгульжина Ж.З. – бірінші санат
Пәні – Терапиядағы мейірбикелік ісі
Досбергенова К.И. – екінші санат
Пәндері -Мейірбике ісі негіздері; Алғашқы медициналық көмек; Клиникалық медицина негіздері
Макабаева Д.К. – екінші санат
Пәндері – Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
МІ-де персоналды басқару;
Мамандандырылған мейірбике ісі және дәлелді медицина;
Науқасты оқытып-үйрету
Макина У.Т. – жоғары санат
Пәндері –Ішкі аурулар;
Фармакология, фармакотерапия;
Анатомия, физиология және патология
Оспанова А.Н. – жоғары санат
Пәндері-Мейірбике ісінің негіздері;
Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік және сапа; Мейірбике ісіндегі психология негіздері және коммуникативтік дағдылар; Пациенттің қауіпсіздігіне арналған клиникалық мейірбикелік күтімі
Роговская Н.В. – жоғары санат
Пәндері- Балалар аурулары; Педиатрия, анатомия, физиология және патология (МІ);
Педиатриядағы мейірбикелік ісі; Шұғыл мейірбикелік күтімі
Родичкина И.В.
Пәндері-Мейірбике ісінің негіздері;
Әлеуметтік маңызы бар аурулар;
Онкологиялық бейіндегі пациенттерге паллиативтік көмек және күтім;
Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу
Садыкова Г.Н. – жоғары санат
Пәні -Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
Созылмалы аурулар және қарттарға мейірбикелік күтім;, Денсаулықты нығайту; Мейірбикелік істегі әлеуметтік жұмыс
Сейсембекова М.Е. – екінші санат
Пәні- Мейірбике ісінің негіздері;
Мейірбикелік істегі қауіпсіздік және сапа; Шұғыл көмек көрсетудегі қауіпсіздік және сапа,
Клиникалық медицина негіздері
Танат З.Х.бірінші санат
Пәні – Хирургиялық аурулар, Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация
Утельбаева Б.Б. – жоғары санат
Пәні – Анатомия, физиология және патология;
Терапиядағы мейірбикелік ісі;
Паллиативтік көмек және онкологиялық бейіндегі науқастарға күтім жасау
Хамитова А.Ж. – екінші санат
Пәні -ҚР Денсаулық сақтау жүйесіндегі мейіргер мамандығы;
МІ жұқпалық бақылау;,
Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
Созылмалы аурулар және қарттарға мейірбикелік күтім.

 

Санитарлық-гигиеналық, фармацевтикалық және стоматологиялық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Орта кәсіптік білім берудің МЖМБС, кәсіби және халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын педагогикалық технологиялар»

Төрайымы

Григоренко А.Г. – бірінші санат
Пәні – Фармакология, Фармакогнозия;
Дәрілік нысандар технологиясы

Ахитова Б.М.
Пәні – Жалпы гигиена;
Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару
Бенке О.А.– жоғары санат
Пәні- Тіс және ауыз қуысы ауруларының алдын алу және емдеу; Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы
Нурумбетов Т.Ш. – жоғары санат
Пәні- Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы
Пфенинг Г.Д. – жоғары санат
Пәні- Дәрілік нысандар технологиясы; Фармацевтикалық химия
Сарсенбаев Р.Р.
Пәні-Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы