Аккредиттеу

 

 

“Білім беру және денсаулық сақтау сапасын қамтамасыз ету және аккредиттеу Еуразиялық орталығы” коммерциялық емес мекемесі

2021 жылы Колледж білім беру бағдарламалары бойынша 5 жыл мерзімге аккредиттелді:

09120100″ Емдеу ісі”, біліктілігі 4s09120101 «Фельдшер»;

09130200″ Акушерлік іс”, біліктілігі 4s09130201″Акушер”;

09130100″ Мейіргер ісі”, біліктілігі 4s09130103 “Жалпы практикадағы мейіргер”;

09130100″ Мейіргер ісі”, біліктілігі 5 AB 09130101 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры”;

09110100″ Стоматология”, біліктілігі 4s09110102 “Дантист”;

09110200″ Ортопедиялық стоматология”, біліктілігі 4s09110201″Тіс технигі”;

09140100″ Зертханалық диагностика”, біліктілігі 4s09140101 “Медициналық зертханашы”;

09160100″ Фармация”, біліктілігі 4s09160101″Фармацевт”.

Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фельдшер-русс.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фельдшер-каз.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фельдшер-англ.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фармацевт-русс.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фармацевт-каз.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Фармацевт-англ.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Прикладной бакалавр СД-русс.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Прикладной бакалавр СД-каз.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Прикладной бакалавр СД-англ.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Медицинская сестра общей практики-русс.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Медицинская сестра общей практики-каз.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Медицинская сестра общей практики-англ.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _лабораторная диагностика-русс.яз..zip
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _лабораторная диагностика-каз.яз..zip
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _лабораторная диагностика-англ.яз.
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Зубной техник-русс.яз.-1
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Зубной техник-каз.яз.-1
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Зубной техник-англ.яз.-1
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Дантист-русс.яз.-1
Свидетельства по спец. аккредитации ПВМК _Дантист-каз.яз.-1