НОС «ПОИСК»

2020-2021 оқу жылына “ІЗДЕУ” атты студенттердің
ғылыми қоғамының
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Мақсаты: дарынды студенттерді анықтау және олардың оңтайлы дамуына жағдай жасау

Тақырыбы Орындау мерзімі Жауаптылары   Ескерту
1 Студенттердің зерттеу қызметін ұйымдастыру бойынша жұмыс жоспарын құру және контингентті анықтау

 

қыркүйек Әдіскер

Мукушова А.А.

 
2 №1 отырыс

СҒҰ құрамын бекіту;

Жұмыстың негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері;

Студенттердің ғылыми жұмыстарының тақырыбын талқылау

қазан Әдіскер

Мукушова А.А.,

Бахарева И.В.

жетекшілері-пән оқытушылары

 
3  №2 отырыс

Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру;

Зерттеу жұмысын жүргізу әдістері

желтоқсан  

Бахарева И.В.

 

 
4 №3 отырыс

Ғылыми конференцияда көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайындық.

наурыз Әдіскер

Мукушова А.А.,

Бахарева И.В.

жетекшілері-пән оқытушылары

 
5 СҒҰ қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға қатысуы жыл ішінде ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы-

Нурахметова А.О.,

Әдіскер

Мукушова А.А.,

жетекшілері-пән оқытушылары

 
6 №4 отырыс

2020-2021 оқу жылына ғылыми-зерттеу жұмысын өткізу туралы есеп

мамыр Әдіскер

Мукушова А.А.,

жетекшілері-пән оқытушылары