Педагогикалық қызметкерлердің аттестациясы

Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау бойынша жұмыс жоспары
 
Р/Т Жұмыс мазмұны Мерзімдері Орындаушылар
1 Аттестаттаудан өту үшін өтініштерді толтыру бойынша жеке консультациялар Қыркүйек 2022ж. Әдіскер
2  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау» Мемлекеттік қызметін көрсету  Қараша, желтоқсан 2022 ж. ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы 
3 2021-2022 оқу жылында аттестатталатын педагог қызметкерлердің тізімін жасау және бекіту Қыркүйек 2022 ж.. ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы, персоналды басқару қызметінің басшысы, әдіскер
4 Бұйрықтар шығару: * Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу туралы Қыркүйек 2022 ж. ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы, персоналды басқару қызметінің басшысы
5 2021-2022 оқу жылында аттестатталатын педагог қызметкерлердің тізімін нақтылау және бекіту Қыркүйек 2022 ж. Директор, ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы, персоналды басқару қызметінің басшысы
6
  1. Аттестаттау комиссиясының № 1 отырысын өткізу:

   – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 29 ақпанда № 13317 болып тіркелді.    – “Педагог мәртебесі туралы”2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 1-тармағы. Біліктілік санаттарын беру (растау) үшін педагог қызметкерлердің өтініштерін және портфолиосын қарау. 2.Біліктілік санаттарын беру (растау) үшін педагог қызметкерлердің өтініштерін қарау.

Қыркүйек 2022 ж. Аттестаттау комиссиясы
7 Аттестаттау комиссиясының № 2 отырысын өткізу: Педагог қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу тәртібі туралы.      1. “Педагогикалық қызметке сараптама жүргізу үшін сараптамалық топтар құру туралы”  колледж бұйрығымен танысу.     2. Аттестатталатын оқытушылардың шығармашылық есебі (портфолио қорғау): Ахматова Б.М., Боровикова Н. В., Сейсембекова М. Е., Макабаева Д. К. Қазан, 2022ж. Аттестаттау комиссиясы
8 Аттестаттаудан өту үшін қажетті құжаттарды ресімдеу. 1. Аттестатталатын оқытушылардың қызметін зерделеу. Жыл ішінде Аттестаттау комиссиясының  мүшелері, сараптамалық топтар
9 2022 жылдың мамыр айында ҒКТ рәсімінен өтуді жоспарлаған оқытушылардың шығармашылық есебі. Ақпань-сәуір 2023 ж. Аттестатталынатын  оқытушылар
10 Аттестаттау комиссиясының №3 отырысын өткізу: ҒКТ рәсімінен өткен колледж оқытушыларына біліктілік санаттарын беру (растау) туралы. Мамыр 2023 ж. Аттестаттау комиссиясы
ҰӘЖжСБ қызметінің басшысы                                А. Ташимова