Законы РК

1 ОБ образовании на КАз 1 ОБ образовании на КАз

2 педагог қызметкерлерді аттестаттудан өткізу 2 педагог қызметкерлерді аттестаттудан өткізу

5 о браке и семье на каз 5 о браке и семье на каз

6 о языках на каз 6 о языках на каз

7 о гос символах на каз 7 о гос символах на каз

8 о гос закупках на каз 8 о гос закупках на каз

9 Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы КАЗ 9 Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы КАЗ

10 о правах ребенка на КАЗ 10 о правах ребенка на КАЗ

11 онауке КАЗ 11 онауке КАЗ

12 о религ.объед каз 12 о религ.объед каз

13 об информатизации КАЗ 13 об информатизации КАЗ