Оқу жұмысы

Колледж білім беру қызметін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Павлодар облысы бойынша Білім саласындағы бақылау департаментімен  2016 жылғы 23 тамызда берілген № KZ73LAA00007520 мемлекеттік лицензиясы негізінде 7 мамандық бойынша жүзеге асырады:

 

  • 09120100 ” Емдеу ісі ” 
  •  09130200 “Акушерлік ісі”
  • 09130100 “Мейіргер ісі”
  • 09110100 “Стоматология”
  • 09140100 “Зертханалық диагностика”
  • 09160100 “Фармация”
  • 09110100 “Стоматология”
  •  09110200 “Ортопедиялық стоматология”

 

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша да, шарттық негізде де жүргізіледі. Шарттық негізде “Фармация”, “Стоматология”, “Ортопедиялық стоматология” мамандықтары бойынша, қалғандары бойынша — шарттық негізде де, мемлекеттік тапсырыс бойынша да оқыту жүзеге асырылады. 

01.10.2023 ж.студенттер контингенті 1269 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша — 763 адам, оқыту құнын толық өтеу негізінде – 506; мемлекеттік тілде оқыту – 282.

Мемлекеттік тапсырыс еңбек нарығында осы мамандардың қажеттілігіне қарай “Мейіргер ісі”, “Емдеу ісі”, “Акушерлік ісі”, “Зертханалық диагностика” мамандықтары бойынша жүзеге асырылады.

2023-2024 оқу жылына 

мамандықтар, оқыту негіздері және тілдері бойынша білім алушылар контингенті

 

Р/н

р/с

Мамандық, біліктілік

Барлығы    

Мемлекеттік тапсырыс

Оқыту құнын толық өтеу бойынша

Мемлекеттік тілде оқыту

1

«Емдеу ісі»  біліктілігі «Фельдшер»

198

98

100

74

2

«Акушерлік ісі» біліктілігі «Акушер»

84

84

0

0

3

«Мейіргер ісі» біліктілігі 

«Жалпы практика мейіргері»

579

420

159

208

4

«Мейіргер ісі»  біліктілігі «Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»

131

120

11

0

5

«Зертханалық диагностика»  біліктілігі «Медициналық зертханашы»

41

41

0

0

6

«Фармация» біліктілігі «Фармацевт»

93

0

93

0

7

«Стоматология» біліктілігі «Дантист»

143

0

143

0