Оқу жұмысы

Колледж Білім беру қызметін мемлекеттік лицензия негізінде жүргізеді, 2016 жылғы 23 тамыздағы №KZ73LAA00007520 мемлекеттік лицензиясы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар облысының Білім саласындағы бақылау департаментімен күндізгі оқу нысанындағы 7 мамандық бойынша берілген:

  • 09120100 (0301000) “Емдеу ісі”
    • 09130200 (0301000) “Акушерлік іс”
  • 09130100 (0302000) “Мейіргер ісі”
  • 09110100 (0304000) “Стоматология”
  • 09140100 (0305000) “Зертханалық диагностика”
  • 09160100 (0306000)”Фармация”
  • 09110200 (0307000) “Ортопедиялық стоматология”

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша да, келісім-шарт негізінде де жүргізіледі. Келісім-шарт негізінде “Фармация”, “Стоматология”, “Ортопедиялық стоматология” мамандықтары бойынша, қалғандары бойынша — шарт негізінде де, мемлекеттік тапсырыс бойынша да оқыту жүзеге асырылады. Жиырма тоғыз жыл ішінде “Емдеу ісі” және “Мейірбике ісі”мамандықтары бойынша мемлекеттік тілде мамандар даярлау жүзеге асырылды.

01.09.2022 ж. жағдай бойынша, студенттер контингенті 1205 адамды құрайды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша — 575 адам (жергілікті бюджет – 559, республикалық бюджет – 16), оқу құны толық жинақталған – 630; мемлекеттік тілде – 195.

Мемлекеттік тапсырыс “Мейіргер ісі”, “Емдеу ісі”, “Акушерлік іс”, “Зертханалық диагностика” мамандықтары бойынша еңбек нарығында осы мамандардың қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады.

2021-2022 оқу жылына мамандықтар, базалар және оқыту тілдері бойынша білім алушылар контингенті

П/н

р/с

Мамандығы, біліктілігі Барлығы Мемлекеттік тапсырыс Оқыту құнын толық өтеумен Мемлекеттік тілде оқыту
1 “Фельдшер ” біліктілігімен “Емдеу ісі” 212 100 112 51
2 “Акушер” біліктілігімен                   “Акушерлік іс” 50 50 0 0
3 “Жалпы практикадағы мейіргер” біліктілігімен “Мейіргер ісі” 512 304 208 144
4 “Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры” біліктілігімен                ” Мейіргер ісі” 138 104 34 0
5 “Медициналық зертханашы ” біліктілігімен                                     “Зертханалық диагностика” 17 17 0 0
6 “Фармацевт” біліктілігімен  “Фармация” 125 0 125 0
7 “Дантист” біліктілігімен

“Стоматология”

129 0 129 0
8 “Тіс технигі ” біліктілігімен “Ортопедиялық стоматология” 22 0 22 0