Мемлекеттiк емтихандарының кестесi

“Емдеу ісі”, “Мейіргерлік іс”, “Фармация”, “Ортопедиялық стоматология”

 мамандықтары бойынша Қазақстан тарихынан мемлекеттік аттестациялау графигі

График государственной аттестации по Истории Казахстана

 по специальностям: “Лечебное дело”, “Сестринское дело”, “Фармация”, “Стоматология ортопедическая”

 

Топ/Группа Қараша/ Ноябрь
1 2 8 15 22 25 26
210 ПБ ИК
110 ЗТ ИК
120 ЗТ ИК
120 ФАРМ ИК

 

 

“Фармация”мамандықтары бойынша Қазақстан тарихынан

  мемлекеттік аттестациялау графигі

График государственной аттестации по Истории Казахстана

по специальности: “Фармация”

 

Тор/Группа Желтоқсан/ Декабрь
6 9 13 20 27
110 ФАРМ ИК

 

 

“Емдеу ісі”, “Мейіргерлік іс”  мамандықтары бойынша Қазақстан тарихынан 

 мемлекеттік аттестациялау графигі 

График государственной аттестации по Истории Казахстана 

по специальностям: “Лечебное дело”, “Сестринское дело”

 

Топ/Группа Қараша/Январь
3 4 8 10 11 13 15 17 18 24
110 Ф-РА ИК
120 Ф-РА ИК
110 МС ИК
120 МС ИК
130 МС ИК
140 МС ИК
150 МС ИК
160 МС ИК