Басты бет / Тәрбие жұмысы

Тәрбие жұмысы

Білім мен Шабыт жолы

В.г. Белинскийдің “Тәрбие – ұлы іс: олар адамның тағдырын шешеді” және Андре Моруаның “тәрбиелеу – ақыл мен мінезді көтеру, шыңға жетелеу” деген сөздері өзектілігін жоғалтып қана қоймай, қазіргі уақытта одан да маңызды бола түсуде.

Колледжде білім беру жүйесі көптеген жылдар бұрын қалыптасқан және қазіргі уақытта белсенді жұмыс істейтін ынтымақтастық педагогикасы идеяларына негізделген.

Колледж жастарды тек медициналық мамандықтар алуға болатындығымен ғана емес, сонымен қатар олар мұнда мейірімділік, мейірімділік, қоршаған іс-әрекеттерді бағдарлау, білімдері мен дағдыларын қолданудың перспективалық бағыттарын табу қабілеттерін үйренеді.

Болашақ медицина мамандарын тәрбиелеу ұрпақтардың тарихи сабақтастығына, жалпыадамзаттық құндылықтардың басымдықтарын тануға, адамгершілікке, мейірімділікке, жанашырлыққа, адам өмірі мен денсаулығын құрметтеуге негізделеді. Студенттерді мәдени құндылықтар жүйесіне баулу, зияткерлік, физикалық, адамгершілік, эстетикалық қасиеттерді дамыту үшін жағдай жасау оқу орнының басты міндеті болып табылады.

Студенттердің зияткерлік және шығармашылық дамуы үшін үйірмелер, факультативтер, клуб, секциялар жұмыс істейді. Колледж студенттері жыл сайын республикалық, облыстық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Шығармашылық студенттік ұжымдар көптеген жылдар бойы облыстық және қалалық байқаулар мен фестивальдердің жүлдегерлері мен жеңімпаздары болып табылады.

Колледждің тәрбие қызметі бүкіл педагогикалық процесті қамтиды, оқу сабақтарын, сабақтан тыс өмірді, әртүрлі іс-әрекеттерді және колледжден тыс қарым-қатынасты біріктіреді және түлектің азамат-патриот, білімді адам, еркін тұлға, мәдени, адамгершілік, өзін-өзі дамытуға қабілетті моделіне бағдарлана отырып құрылады

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру регламенттеледі:

v “Білім туралы” Қазақстан Республикасының Заңымен

v Қазақстан Республикасының “Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы”Заңымен

V Бала құқықтары туралы Конвенциямен

V Қазақстан Республикасының нормативтік және құқықтық актілерімен

v Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары

V колледж Жарғысы

V сапа саясаты

V СМЖ құжаттарымен

V тәрбие жұмысын ұйымдастыру туралы Ережемен

 


Тәрбие жұмысының негізгі мақсаты дүниетанымдық әлеуеті; кәсіби, зияткерлік және әлеуметтік шығармашылыққа қабілеттілігі; физикалық денсаулығы, тұрақты кәсіби бағыты және кәсіби құзыреттілігі бар болашақ маманның кәсіби және мәдени бағдарланған тұлғасын дайындау болып табылады.

Тәрбиенің мақсаты келесі міндеттерді шешу процесінде жүзеге асырылады:

v тұлғаның шығармашылық өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға бағытталған толыққанды әлеуметтік-педагогикалық тәрбиелеу ортасын құру;

v адамдарға ізгілікпен қарауға, қазақ халқының, Қазақстан Республикасының басқа этностары мен этникалық топтарының мәдениетін, дәстүрлерін, тілдерін құрметтеуге, ұлттық мұраға баулуға, толерантты сананы қалыптастыруға, бейбітшілік пен келісімде өмір сүре білуге тәрбиелеу;

V студенттердің бойында адамгершілік, рухани және мәдени құндылықтар мен қажеттіліктерді, этикалық нормалар мен қоғамдағы жалпы қабылданған мінез-құлық ережелерін қалыптастыру;

V студенттерге азаматтық-патриоттық тәрбие беруді ұйымдастыру;

v шығармашылық, спорттық және ғылыми ұжымдардың, мүдделер жөніндегі үйірмелердің жұмысын құру және ұйымдастыру;

v дене шынықтыру және салауатты өмір салты құндылықтарын насихаттау;

V студенттер арасында құқық бұзушылықтың, нашақорлықтың және АИТВ-инфекциясының алдын алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

v ғылыми-ағартушылық, дене шынықтыру-спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізу, студенттердің бос уақытын ұйымдастыру;

v студенттердің мәселелерін зерттеу және әлеуметтік-психологиялық консультациялық көмекті ұйымдастыру;

v отбасының өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі рөлін Ана тілі, мәдениеті, дәстүрлері және басқа да құндылықтары арқылы күшейту.

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары

Азаматтық-патриоттық, құқықтық және көпмәдениетті тәрбие гуманизмге, қазақ халқының тіліне, тарихы мен әдет-ғұрпына деген сүйіспеншілік пен құрметке, оның үздік дәстүрлерін сақтауға және дамытуға, басқа халықтардың мәдениеттерін зерделеуге, қабылдауға және игеруге негізделген азаматтық ұстаным мен патриоттық сананы, ұлтаралық қатынастар мәдениетін, әлеуметтік және діни толеранттылықты тәрбиелеу мен қалыптастырудың маңызды бағыты болып табылады Қазақстан.

Рухани-адамгершілік тәрбие студенттердің бойында өзін-өзі тануды дамыту, дүниетанымның адамгершілік мәдениетін, тұлғаның этикалық қағидаттарын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қалыптастыру, болашақ медицина қызметкерлерін сезімталдыққа, мейірімділікке, мейірімділікке, гуманизмге және жауаптылыққа тәрбиелеу мақсатын көздейді

Кәсіби-шығармашылық тәрбие кәсіби және жеке маңызды негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыруды, студенттерді кәсіби қоғамдастықтың дәстүрлері мен құндылықтарына, кәсіби этика мен корпоративтік мәдениет нормаларына бейілділікке баулуды, кәсіби даярлық сапасын арттыруды көздейді

Зияткерлік мәдениетті дамыту студенттердің зияткерлік дамуын ілгерілету үшін жағдай жасауға, зияткерлік даму мен жетілдіру мәдениетін, білім беру стандартына сәйкес терең білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған

Эстетикалық тәрбие әдемілікпен таныстыру арқылы, көркем мәдениет арқылы, дәуірлердің және халықтардың әлемдік көркемдік құндылықтарымен таныстыру арқылы, ұлттық және жалпыадамзаттық объектив арқылы адамгершілік-рухани құндылықтарды қалыптастыруды мақсат етеді. Өзін-өзі танудың жаңа, жоғары деңгейі, тұжырымдамалық ойлау қабілеті, әлемді тұтас көру қабілеті, ол туралы құндылық идеяларын өзінің шығармашылық қызметінде жүзеге асыру, ұжымда өмір сүру, өзін мәдениет әлемімен және адамдармен қарым-қатынаста көрсету қабілеті бар адамды өнер арқылы қалыптастыру.

Отбасылық тәрбие бағыттың мақсаты-отбасын, отбасылық дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу, отбасылық өмірдің құндылығы ұғымын дамыту, жастардың отбасы туралы жағымды идеясын қалыптастыру және оның адам өміріндегі маңызы, отбасы беделі, отбасылық құндылықтарды насихаттау, ересек өмірге ауыртпалықсыз бейімделуге көмектесетін жеке қасиеттерді қалыптастыру.

Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын сақтау ортасының денсаулығын қалыптастыру студенттердің денсаулығын сақтауға, дамытуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға, жас адамға психикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін және тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті жеке қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған.