Главная / Законы РК

Законы РК

1 ОБ образовании на КАз
 

 
2 педагог қызметкерлерді аттестаттудан өткізу
 

 
5 о браке и семье на каз
 

 
6 о языках на каз
 

 
7 о гос символах на каз
 

 
8 о гос закупках на каз
 

 
9 Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы КАЗ
 

 
10 о правах ребенка на КАЗ
 

 
11 о науке КАЗ
 

 
12 о религ.объед каз
 

 
13 об информатизации КАЗ