Басты бет / Қызметтердің құны

Қызметтердің құны

2023-2024 оқу жылына арналған оқытудың толық өтемақысы бар топтарда оқу құны бойынша есептеулерге ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының, Павлодар облысы әкімдігінің “Павлодар медициналық жоғары колледжі” ШЖҚ КМК облыс кадрларына қажеттілікті зерделеу негізінде орта медициналық буын мамандарын даярлауды жүзеге асырады, емдеу-алдын алу ұйымдарының қажеттіліктерін қанағаттандырады.

Колледжде оқу жергілікті және республикалық бюджет қаражаты есебінен, сондай-ақ ақылы негізде жүзеге асырылады.

Оқытудың толық өтемақысы бар топтардағы оқу құны 2023-2024 оқу жылына бекітілді.

Сапалы оқытуды, педагогикалық және оқу-көмекші персоналдың еңбегіне әділ ақы төлеуді қамтамасыз ету мақсатында 2023-2024 оқу жылына арналған оқу құнын жалақыны көтеруге арналған шығыстарды, шығыс оқу материалдарының құнын ұлғайтуды ескере отырып қайта қарау қажеттілігі туындады.

“Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес білім беру ұйымдары педагогтеріне дейін (тарифтік ставка) білім беру ұйымдары педагогтеріне дейін белгіленген мөлшерге түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалады.:

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,25 мөлшерінде;

2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5;

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,75 мөлшерінде;

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде.

Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне дейін (тарифтік ставкалар) :

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарынан басқа білім беру ұйымдарының педагогтерін;

ерекше мәртебесі бар мәдениет және өнер саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының профессор-оқытушылар құрамы мен басшы қызметкерлерінің;

мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, жұмыспен қамту орталықтарының басқарушы, негізгі персоналының қызметкерлері;

медицина және фармацевтика қызметкерлерінің белгіленген мөлшеріне түзету коэффициентін қолдана отырып анықталады:

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,23 мөлшерінде;

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,45 мөлшерінде;

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,71 мөлшерінде;

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2,0 мөлшерінде.

Айта кету керек, студенттерді оқытуға арналған шарттарда жалақы өскен жағдайда және инфляция индексін ескере отырып, құнның өсуіне (жылына бір реттен артық емес) қатысты өзгерістер қарастырылған.

Деректемелер

ШЖҚ КМК Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының Павлодар медициналық жоғары колледжі, әкімдік

Павлодар облысы

БСН 990240004320

“Қазақстан Халық Банкі” АҚ

ЖСК KZ71601A241003705411

БИК Банк HSBKKZKX