Жұмысқа бөлу және орналастыру

Түлектерді жұмысқа орналастыру туралы ақпарат

Колледжде кәсіби бағдар жұмысы бойынша жұмыс жасайтын Кеңес жыл сайын өзінің негізгі бағыттары бойынша мынадай іс-шаралар жоспарлайды: облыс пен қаланың жалпы білім беру мектептерінің түлектерімен және емдеу-сауықтыру мекемелеріндегі жұмыс істеушы жастармен жұмыс, таңдаған мамандығына деген сүйіспеншілікті дарыту және колледж түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстар. Кәсіби бағдар жұмысын өткізу нысандары әртүрлі- әңгімелер, дәрістер, ауызша журналдар, конкурстар, мамандықтар презентациясы, «Ашық есік күндері», практикалық денсаулық сақтау саласының өкілдерімен, жас маманның құқықтары мен міндеттері таралы заңгерлермен кездесулер және т.б.

Колледж түлектерін жұмысқа бөлу және орналастыру ісі Облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесе отырып, облыстағы емдеу-сауықтыру мекемелерінің қажеттіліктері мен тапсырыстары негізінде жүзеге асырылады.
Колледждің жұмысқа орналасу мәселесіндегі мақсаты-түлектерді жұмысқа орналастыруға біліктілікке сәйкес ықпал етудің тиімді жүйесін құру және оларды еңбек нарығына бейімдеу, бос жұмыс орындары туралы ақпарат жинау және оған студенттердің қол жеткізуін ұйымдастыру; студенттерді қазіргі заманғы жас мамандардың нарықтық параметрлері, медициналық колледждердің түлектеріне сұраныс үрдістері туралы хабардар ету; түлектермен байланысты жүйелеу; түлектерге кәсіби, әлеуметтік ұтқырлыққа тұрақты көмек көрсету; жұмыс берушілермен, кадрлық және рекрутингтік агенттіктермен байланысты; бітірушілерді сертификаттауды ұйымдастыруға жәрдемдесу.

Бітіруші топтардың студенттерін алдын ала жұмысқа орналастыру ісі ағымдағы жылғы ақпан айында өткізілді. ЕСҰ-ң өтінімхаттары мен тапсырыстары ескерілген жұмысқа түпкілікті орналастыру жөніндегі комиссия отырысы ағымдағы жылдың сәуір айында өткізілді.
2016-2017 оқу жылындағы жалпы шығарылым 318 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша -98 адам, оқытуға толық төлем ақы төлеу негізінде-220 адам. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандары-250 адам, ЖОО-на түскендері -40 адам, колледжге -2 адам, ҚР және облыстан тысқары кеткендер – 6 адам, декреттік демалыста жүргендер – 16 адам. ҚР ҚК қатарына шақырылғандар-4 адам Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы-79,%, жұмыспен қамтылу пайызы-100%.

2017-2018 оқу жылындағы жалпы шығарылым 365 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша -197 адам, оқытуға толық төлем ақы төлеу негізінде-168 адам. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандары-275 адам, ЖОО-на түскендері -64 адам,колледждерге-4 адам, ҚР және облыстан тысқары кетті – 11 адам, декреттік демалыста болады– 10 адам. ҚР ҚК қатарына шақырылды- 1 адам. Түлектердің жұмысқа орналасуы жыл сайын 72%-ды, жұмыспен қамтылу пайызы-100% құрады.

2018-2019 оқу жылының жалпы шығарылымы 390 адамды құрайды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша – 293 адам, ақы төлеу негізінде-97 адам. Түлектердің жалпы санынан 302 адам жұмысқа орналастырылды, жоғары оқу орындарына – 72 адам, колледждер – 2 адам, ҚР және облыстан тыс жерлерге – 2 адам кетті, бала күтіміне байланысты демалыста – 6 адам, ҚР ҚК шақыру – 5 адам, жұмысқа орналасуға жататын -1 адам (денсаулық жағдайы бойынша уақытша жұмыс істемейді). Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы 81%, жұмыспен қамту пайызы -99.7% құрайды.

 

 

Диаграммада көрсетілгендей, түлектердің жұмысқа орналасу пайызы жыл сайын 72-81 %, жұмыспен қамту пайызы – 100% құрайды.


2018 жылдың ақпан айында пациенттерге сапалы мейірбикелік күтім көрсететін, қазіргі жағдайды талдау және болжау, пациенттің жеке қажеттіліктеріне және жалпы практикалық денсаулық сақтауға сәйкес медициналық көмек көрсетудің неғұрлым жоғары деңгейі үшін уақтылы тиімді басқару шешімін қабылдай алатын жаңа формациядағы Мейірбике ісі мамандарының қолданбалы бакалаврлардың алғашқы шығарылымы жүзеге асырылды. 47 адамнан тұратын қолданбалы бакалавриаттың барлық түлектері негізінен Павлодар қаласының пилоттық медициналық ұйымдарына бөлінген және денсаулық сақтау жүйесінің барлық деңгейлерінде медициналық көмектің сапасын арттыру үшін денсаулық сақтау мамандарының мультипрофиялық командасының құрамында жұмыс істейтін болады.

Колледж әкімшілігі түлектермен үнемі байланыста болады, жұмысқа орналасуға және бейімделуге бақылау жасайды. Түлектерді жұмысқа орналастыру жұмысы колледжді бітіргеннен кейін де тоқтатылмайды. Біздің колледждің көптеген түлектері медициналық ұйымдарда аға және бас медбике лауазымында жұмыс істейді.
Колледжде электрондық пошта, “Байланыста”, “Facebook” әлеуметтік желілеріндегі беттері бар, ақпаратты алуға және жедел талдауға мүмкіндік беретін жергілікті компьютерлік желі құрылған.