Жұмысқа бөлу және орналастыру

Түлектерді бөлу және жұмысқа орналастыру

Колледжде кәсіби бағдар жұмысы бойынша жұмыс жасайтын Кеңес  жыл сайын  өзінің негізгі бағыттары бойынша мынадай іс-шаралар  жоспарлайды: облыс пен қаланың  жалпы білім беру мектептерінің түлектерімен және емдеу-сауықтыру  мекемелеріндегі жұмыс істеушы жастармен жұмыс, таңдаған мамандығына деген сүйіспеншілікті дарыту және колледж түлектерін жұмысқа орналастыру бойынша жұмыстар. Кәсіби бағдар жұмысын өткізу нысандары әртүрлі- әңгімелер, дәрістер,  ауызша журналдар, конкурстар, мамандықтар презентациясы, «Ашық есік  күндері», практикалық денсаулық сақтау саласының  өкілдерімен, жас маманның  құқықтары мен міндеттері таралы заңгерлермен кездесулер және т.б. 

Колледж  түлектерін  жұмысқа бөлу және орналастыру  ісі Облыстық  денсаулық сақтау  басқармасымен бірлесе отырып, облыстағы  емдеу-сауықтыру  мекемелерінің  қажеттіліктері мен тапсырыстары  негізінде жүзеге асырылады.

Денсаулық сақтау басқармасымен  жыл ссайын түлектерді жұмысқа бөліп орналастыру құрамы туралы бұйрық шығарылады.  

Колледждің жұмысқа орналастыру мәселесіндегі мақсаты түлектерді біліктіліктеріне сәйкес жұмысқа орналасуға көмектесудің тиімд жүйесін  және  олардың еңбек нарығына бейімделуіне көмектесу, бос орындар туралы  мәліметтер жинау және оларға студенттердің қолжетімділігін ұйымдастыру;  медициналық колледж  түлектеріне  сұраныс  тенденциялары туралы замануи жас мамандардың нарықтық параметрлері туралы студенттерді хабардар ету; түлектермен ұдайы байланыс жасап отыру; түлектерге кәсіптік, әлеуметтік жұмылдыруға үнемі көмектесіп отыру; жұмыс берушілермен, кадрлық және рекрутингілік агенттіктермен байланыстарды дамыту; түлектердің сертификатталуын ұйымдастыруға көмектесу.

Бітіруші топтардың студенттерін алдын ала жұмысқа орналастыру ісі ағымдағы жылғы ақпан айында өткізілді. ЕСҰ-ң өтінімхаттары мен тапсырыстары ескерілген жұмысқа түпкілікті орналастыру жөніндегі комиссия отырысы ағымдағы жылдың сәуір айында өткізілді.

2014-2015 оқу жылындағы жалпы шығарылым 349 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша –260 адам, оқытуға толық төлем ақы  төлеунегізінде-89 адам. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандары-282 адам, ЖОО-на түскендер-39 адам,колледжге түскендері-2 адам,  Қарулы Күштер қатарында қызмет ететіндер-4 адам, ҚР тысқары кеткендер-4 адам, декреттік демалыста жүргендер –11 адам. Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы-91%.

2015-2016 оқу жылындағы жалпы шығарылым 267 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша –156 адам, оқытуға толық төлем ақы  төлеу негізінде-111 адам. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандары-220 адам, ЖОО-на түскендер –25 адам, ҚР тысқары кеткендер-6 адам, декреттік демалыста жүргендер – 16 адам. Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы-82,4%, жұмыспен қамтылу пайызы-100%.

2016-2017 оқу жылындағы жалпы шығарылым 318 адамды құрды, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша –98 адам, оқытуға толық төлем ақы  төлеу негізінде-220 адам. Түлектердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандары-254 адам, ЖОО-на түскендер –40 адам, колледждерге түскендері-2 адам, ҚР және  облыстан тысқары кеткендер -5 адам, декреттік демалыста жүргендер – 12 адам. ҚР ҚК  қатарына шақырылғандар-4 адам, денсаулығына байланысты – 1 адам   жұмысқа орналаспады. Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы-80%, жұмыспен қамтылу пайызы-100%.

 

Трудоустройство каз

Диаграммаларда көрсетілгендей, түлектердің жұмысқа орналасуы жыл сайын 80-93%, жұмыспен қамтылуы-100%-ды құрады.