«ІЗДЕУ» СҒҚ жұмыс жоспары

2018-2019 оқу жылына “ІЗДЕУ” атты студенттердің
ғылыми қоғамының
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Мақсаты: дарынды студенттерді айқындау және олардың оңтайлы дамуына  мүмкіндік беретін  жағдайлар жасау

 

Тақырыбы Орындау мерзімі Жауаптылары Ескерту
1 Студенттердің зерттеу қызметін ұйымдастыру бойынша жұмыс жоспарын құру және контингентті анықтау Қыркүйек Әдіскер Мұқұшова А.А.  
2
№1 отырыс
  • СҒҰ құрамын бекіту;
  • Жұмыстың  негізгі бағыттары, мақсаты мен міндеттері;
  • Студенттердің ғылыми жұмыстарының  тақырыптарын  талқылау
Қазан Әдіскер
Мукушова А.А.,
Боровикова Н.В.
жетекшілері-пән оқытушылары
 
3
№2 отырыс
  • Студенттердің  ғылыми-зерттеу жұмыстарын  ұйымдастыру;
  • Зертттеу жұмыстарын жүргізу  әдістері
Желтоқсан Боровикова Н.В.  
4
№3 отырыс
  • Ғылыми конференцияда  көпшілік алдында  сөйлеуге  дайындалу
наурыз Әдіскер
Мукушова А.А.,
Боровикова Н.В.
жетекшілері-пән оқытушылары
 
5 СҒҰ қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық  ғылыми-практикалық  конференцияларға, конкурстарға  қатысуы Жыл ішінде ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы-
Роговская Н.В.,
Әдіскер
Мукушова А.А.,
жетекшілері-пән оқытушылары
 
6 №4 отырыс

2018-2019 оқу жылына ғылыми-зерттеу жұмысын өткізу туралы есеп

 

Мамыр Әдіскер
Мукушова А.А.,
жетекшілері-пән оқытушылары