НОС «ПОИСК»

2021-2022 оқу жылына

«Ізденіс» /ПОИСК/ студенттердің ғылыми қоғамының жұмыс жоспары

Мақсаты: дарынды студенттерді анықтау және олардың оңтайлы дамуына жағдай жасау

Тақырыбы Орындау мерзімі Жауаптылары   Ескерту
1 Студенттердің зерттеу қызметін ұйымдастыру бойынша жұмыс жоспарын құру және контингентті анықтау қыркүйек Родичкина И.В.
2 №1 отырыс

СҒҰ құрамын бекіту.

Жұмыстың негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері;

Студенттердің ғылыми жұмыстарының тақырыбын талқылау

қазан Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары

3 №2 отырыс

Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру;

Медицинаның ең өзекті мәселелерін тереңдетіп оқыту бойынша жеке тапсырмалар беру

желтоқсан Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары

 

4 Мейірбике ісіндегі зерттеулердің негізгі әдістері мен басым бағыттарын зерделеу.

Ғылыми әдебиеттерді зерттеу және талдау

Жыл ішінде Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары, Студенттер

5 Заманауи медицинаның өзекті мәселелері бойынша рефераттар дайындау жыл ішінде Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары, Студенттер

6 Ғылыми журналдарда жариялау үшін мақалалар дайындау Жыл ішінде Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары, Студенттер

7 3 отырыс

Ғылыми конференцияда көпшілік алдында сөз сөйлеуге дайындық.

Наурыз Әдіскер,

Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары

8 Қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға қатысу. Жыл ішінде ҰӘЖпСБ қызметінің басшысы

Нурахметова А.О.,

Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары

9 4 отырыс

2021-2022 оқу жылындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу туралы есеп

Мамыр Родичкина И.В.

Жектекші пән оқытушылары