Мамандықтар

0302000 «Медбикелік іс» мамандығы «Жалпы практикадағы медбике» біліктілігімен

0301000 «Емдеу ісі» мамандығы, «Фельдшер», «Акушер» біліктіліктерімен

0303000 «Гигиена және эпидемиология» мамандығы «Гигиенист-эпидемиолог» біліктілігімен

0305000 «Лабораториялық диагностика» мамандығы «Медициналық зертханашы» біліктілігімен

0304000 «Стоматология» мамандығы «Дантист» біліктілігімен және 0307000 «Ортопедиялық стоматология» мамандығы «Тіс технигі» біліктілігімен»

0306000 «Фармация» мамандығы