Циклдік әдістемелік комиссиялар

Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2020 – 2021 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2019 – 2020 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2018 – 2019 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2016 – 2017 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2015 – 2016 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2014 – 2015 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2013 – 2014 оқу жылындағы апталықтары Қарау

Циклдік әдістемелік комиссиялар

Ұжымның әдістемелік қызметі құрылымының басты буыны 4 циклдік комиссия болып табылады. Колледждің оқу-әдістемелік кеңесі циклдік әдістемелік комиссиялардың қызметін ұйымдастырады және үйлестіреді, ол мыналарға бағытталған:
* әдістемелік жұмысты жетілдіруге;
* білім беру үрдісін оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеуге;
* мамандарды даярлау сапасын бақылау нысандары мен әдістерін жаңартуға;
* білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруды жетілдіруге;
* әдістемелік құралдарды дайындауға .
Оқу жылы ішінде әр ЦӘК белгілі бір әдістемелік мәселемен жұмыс істейд

 

Жалпы гуманитарлық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Гуманитарлық пәндерді тілдік ортаға ену арқылы оқыту және оқытудың заманауи әдістерін енгізу»

Төрайымы

Мусабекова А.А. – педагог-сарапшы
Пәні –Кәсіби қазақ тілі

Байкенова Р.Х. – педагог-зерттеуші,
Пәні – Дене шынықтыру
Битигова Г.С. – жоғары санат
Пәні- Кәсіби ағылшын тілі
Каптаева А.Н.жоғары санат
Пәні –Медицинадағы латын тілі
Мукушова А.А. – жоғары санат
Пәні – Кәсіби орыс тілі; Медицинадағы латын тілі
Сидоров Н.Н. – жоғары санат
Пәні – Дене шынықтыру

 

Әлеуметтік-экономикалық және жалпы кәсіптік пәндер ЦӘК

Әдістемелік мәселесі: «Білім беруді цифрландыру жағдайында әлеуметтік-экономикалық және жалпы кәсіптік пәндерді оқытуда ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі»

Төрайымы

Байгулова Ш.Ш. – жоғары санат
Пәндері – Молекулярлық биология; Медициналық генетика негіздері;
Ботаника; Фармакологиялық экология негіздері;
Молекулярлық биология медициналық генетика негіздерімен

Әмір Д.А. – жоғары санат
Пәні – Медициналық генетика негіздері; Органикалық,бейорганикалық және аналитикалық химия
Алимуханова Б.Н. – жоғары санат
Пәні – Микробиология және вирусология
Аммри З.С. – екінші санат
Пәні –Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар
Боровикова Н.В. – бірінші санат
Пәні –Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар
Мукенова Ж.Н. – жоғары санат
Пәні – Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
Нуркенова А.К. – екінші санат
Пәні – Қазақстан тарихы; Денсаулық сақтаудағы құқық және экономика негіздері; Саясаттану,әлеуметтану және мәдениеттану
Нурахметова А.О. – жоғары санат
Пәні – Қазақстан тарихы; Денсаулық сақтаудағы құқық және экономика негіздері; Саясаттану,әлеуметтану және мәдениеттану

 

Клиникалық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Клиникалық пәндерді оқытуда симуляциялық оқыту технологиясын қолданудың тиімділігі»

Төрайымы

Кулбекова Ш.Ж. – жоғары санат
Пәні – Ішкі аурулар;
Шұғыл көмек;
Науқастың жағдайын клиникалық бағалау;
Анатомия, физиология және патология

Абилкасимова К.Т. – жоғары санат
Пәндері – Педиатриядағы мейірбикелік ісі;
Геронтологиялық мейірбикелік ісі;
Функционалдық мүмкіндіктерді жақсарту; Анатомия, физиология және патология
Байгульжина Ж.З. – бірінші санат
Пәні – Терапиядағы мейірбикелік ісі
Досбергенова К.И. – екінші санат
Пәндері -Мейірбике ісі негіздері; Алғашқы медициналық көмек; Клиникалық медицина негіздері
Кажибеков Р.Е.
Пәндері- Хирургиялық аурулар;
Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация;
Жалпы патология
Макабаева Д.К. – екінші санат
Пәндері – Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
МІ-де персоналды басқару;
Мамандандырылған мейірбике ісі және дәлелді медицина;
Науқасты оқытып-үйрету
Макина У.Т. – жоғары санат
Пәндері –Ішкі аурулар;
Фармакология, фармакотерапия;
Анатомия, физиология және патология
Оспанова А.Н. – жоғары санат
Пәндері-Мейірбике ісінің негіздері;
Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік және сапа; Мейірбике ісіндегі психология негіздері және коммуникативтік дағдылар; Пациенттің қауіпсіздігіне арналған клиникалық мейірбикелік күтімі
Роговская Н.В. – жоғары санат
Пәндері- Балалар аурулары; Педиатрия, анатомия, физиология және патология (МІ);
Педиатриядағы мейірбикелік ісі; Шұғыл мейірбикелік күтімі
Родичкина И.В.
Пәндері-Мейірбике ісінің негіздері;
Әлеуметтік маңызы бар аурулар;
Онкологиялық бейіндегі пациенттерге паллиативтік көмек және күтім;
Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу
Садыкова Г.Н. – жоғары санат
Пәні -Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
Созылмалы аурулар және қарттарға мейірбикелік күтім;, Денсаулықты нығайту; Мейірбикелік істегі әлеуметтік жұмыс
Сейсембекова М.Е. – екінші санат
Пәні- Мейірбике ісінің негіздері;
Мейірбикелік істегі қауіпсіздік және сапа; Шұғыл көмек көрсетудегі қауіпсіздік және сапа,
Клиникалық медицина негіздері
Танат З.Х.бірінші санат
Пәні – Хирургиялық аурулар, Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация
Тонтаева К.Б. – жоғары санат
Пәні – Хирургиялық аурулар;
Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация
Утельбаева Б.Б. – жоғары санат
Пәні – Анатомия, физиология және патология;
Терапиядағы мейірбикелік ісі;
Паллиативтік көмек және онкологиялық бейіндегі науқастарға күтім жасау
Хамитова А.Ж. – екінші санат
Пәні -ҚР Денсаулық сақтау жүйесіндегі мейіргер мамандығы;
МІ жұқпалық бақылау;,
Биостатистика және зерттеу жұмысының нәтижелерін ресімдеу;
Созылмалы аурулар және қарттарға мейірбикелік күтім.

 

Санитарлық-гигиеналық, фармацевтикалық және стоматологиялық пәндер ЦӘК
Әдістемелік мәселесі: «Арнайы пәндерді оқыту үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану»

Төрайымы

Григоренко А.Г. – бірінші санат
Пәні – Фармакология, Фармакогнозия;
Дәрілік нысандар технологиясы

Ахитова Б.М.
Пәні – Жалпы гигиена;
Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару
Бенке О.А.– жоғары санат
Пәні- Тіс және ауыз қуысы ауруларының алдын алу және емдеу; Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы
Дюсембаева Ж.Б. – жоғары санат
Пәні-Маркетинг және менеджмент негіздерімен фармация экономикасы және ұйымдастыру
Нурумбетов Т.Ш. – жоғары санат
Пәні- Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы
Пфенинг Г.Д. – жоғары санат
Пәні- Дәрілік нысандар технологиясы; Фармацевтикалық химия
Сарсенбаев Р.Р.
Пәні-Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы; Алынбайтын протездерді жасау техникасы