Циклдік әдістемелік комиссиялар

Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2017 – 2018 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2016 – 2017 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2015 – 2016 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2014 – 2015 оқу жылындағы апталықтары Қарау
Цикльдік әдістемелік комиссиялардың 2013 – 2014 оқу жылындағы апталықтары Қарау

Циклдік әдістемелік комиссиялар

Колледждің әдістемелік қызметінің басты буыны 4 циклдік әдістемелік комиссия болып табылады. Колледждің оқу-әдістемелік кеңесі циклдік әдістемелік комиссиялар жұмысын ұйымдастырып, үйлестіріп, бағыттап отырады:

 • әдістемелік жұмысты жетілдіруге;
 • білім беру үрдісін оқу-әдістемелілікпен қамтамасыз ету құралдарын жасауға;
 • мамандар даярлау сапасын бақылау нысандары мен әдістерін жаңартуға;
 • студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіруге;
 • әдістемелік құралдар әзірлеуге.
 • Оқу жылы бойы әр ЦӘК нақты проблема бойынша жұмыс жасады:
 • «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша клиникалық пәндер ЦӘК-

Главными звеньями структуры методической службы коллектива являются 5 цикловых комиссий. Учебно-методический совет колледжа организует и координирует деятельность цикловых методических комиссий, которая направлена:

 • Әлеуметтік-экономикалық және жалпы кәсіптік пәндері ЦӘК әдістемелік проблемасы

  Ақпараттық-компьютерлік технологиялар-ұстаздар мен студенттердің өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру тәсілі терінде;

 

Жалпы гуманитарлық пәндері ЦӘК әдістемелік проблемасы

Тіл пәндерін оқытудағы құзыреттілік тәсіл

 

Клиникалық пәндер ЦӘК әдістемелік проблемасы

 1. Кәсіптік құзыреттерді дамытуда сыни тұрғыда ойлау технологияларын қолдану
 2. Клиникалық пәндерді оқытуда студенттердің кәсіптік құзыреттерін қалыптастырға арналған оқытудың проблемалық-іздестіру әдістерін жүзеге асыру

 

Санитарлық-гигиеналық, фармацевтикалық және стоматологиялық пәндері ЦӘК-ның әдістемелік проблемасы

Жеке-бағдарлы оқыту оқушылардың өзіндік өсуі мен өзін-өзі дамыиу тәсілі ретінде

 

Әр ЦӘК-те колледждің негізгі әдістемелік проблемасының тақырыбына, мақсат-тары мен міндеттеріне сәйкес жасалынған өзінің жұмыс жоспары бар. Оқытудың замануи әдістемелері мен технологияларын қолдана отырып оқытушылар болашақ маманның тұлғалық-кәсіптік қалыптасуына ерекше назар аударады, шығармашылығы мен өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасайды, мәдени қарым-қатынас, әлеуметтік-кәсіби жауапкершілік дағдыларын тәрбиелейді.